NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Specialemodul (15 ECTS)

Modulet kvalificerer dig til at identificere, reflektere og analysere en tværfaglig, praksisnær ledelsesproblemstilling relateret til ledelse i din organisatoriske og ledelsesmæssige kontekst.

Arbejdet med specialet relateres til studiets øvrige moduler og uddyber arbejdet i disse moduler med:
- videnskabsteoretiske, strategiske og metodiske perspektiver
- projektopgaveskrivning
- din professionelle kompetenceudvikling.

Indhold

Som lederstuderende sættes du gennem arbejdet med specialemodulet i stand til at bringe de øvrige modulers indhold i spil i forhold til den givne ledelsesproblemstilling. Der lægges i dette arbejde vægt på:

- en reflekteret og systematisk anvendelse af relevante teorier om ledelse i en politisk styret organisation

- at iagttagelsen, indsamlingen, bearbejdningen og analysen af empirien er gennemarbejdet i forhold til den valgte ledelsesproblemstilling

- at teorivalg og empiri perspektiveres i forhold til lederens ledelsesmæssige og organisatoriske praksis i øvrigt

- at den lederstuderendes formidling af problemstillingen er klar og reflekteret

- at du som lederstuderende kan identificere behov for og strategisk tilrettelægge såvel egen som organisationens professionelle kompetenceudvikling ift. valgte problemstilling.

I specialemodulet er det indholdsmæssige udgangspunkt jeres ledelsesmæssige problemstillinger, som gennem en reflekteret og metodisk anvendelse af teori og empiri analyseres og perspektiveres. Modulet indeholder specifik metodeundervisning, hvor hovedvægten lægges på fremstillingen af kvalitative data, videnskabsteoretisk refleksion og opgaveskrivning. Det er et selvstændigt formål, at de studerende undervejs i forløbet i størst muligt omfang coacher og vejleder hinanden.

Tilrettelæggelse

Forløbet består af 3 undervisningsgange, 1 synopsisdag, vejledning, opgaveskrivning og mundtlig eksamen. Den skriftlige opgave er på max. 60 sider pr. person. Til mundtlig eksamen er der afsat 60 minutter pr. studerende inkl. votering.

Pensum

Pensum udgøres af grundbøger (helt eller delvist) samt artikler, og udgør ca. 1500 sider. Grundbøger udleveres og de elektroniske artikler lægges på mitCOK.

Litteratur til hver undervisningsgang vil fremgå af lektionsplanen, som fremsendes ved endelig tilmelding til modulet.

Særlige forhold

Se læringsmål i den vedhæftede fil.

For at blive optaget skal du minimum have en kort videregående uddannelse samt to års erhvervserfaring. Husk at uploade dokumentation for, at du kan optages. Du skal desuden have bestået 3 grundmoduler og 3 valgmoduler (eller tilsvarende).

Eksamensform

Skr./mdtl.

ECTS
15.00
Målgruppe

Modulet henvender sig til ledere i den offentlige sektor.

Kursusdatoer
 • Randers - efteråret 2021

  Undervisning: 17.1. + 24.1. + 24.2.2022
  Synopsisdage: 7.2 + 8.2.2022
  Aflevering: 1.6.2022
  Eksamen: uge 24 eller 25

  Tilmeldingsfrist: 9.12.2021
  Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.

  Undervisningen foregår på Campus Randers, Jens Otto Krags Plads 3 , 8900 Randers.
  Der er undervisning fra kl. 8.30 - 14.30

  Underviser på modulet er Steffen Røhl
 • Aalborg - forår 2022

  Undervisning 19/1 + 25/1 + 28/2-2022
  Synopsisdag 10/2-2022
  Aflevering 7/6-2022
  Eksamen 20/6-2022 (+ evt. 21/6-2022)
  Tilmeldingsfrist 9.12.2021

  Underviser er Steffen Røhl
  Undervisningen foregår hos Komponent, Gasværksvej 24, 3., 9000 Aalborg
  Der er undervisning fra kl. 8.30-14.30

  -------------------
 • Herlev - forår 2022

  Undervisning: 24.1. + 28.2. + 14.3.2022
  Synopsisdag: 3.2.2022
  Aflevering: 30.5.2022
  Eksamen: 13. + 14.6.2022

  Tilmeldingsfrist: 9.12.2021
  Tilmeldingen er bindende efter tilmeldingsfristens udløb.

  Undervisningen foregår hos Komponent/COK, Lyskær 3 ef, 1. sal, 2730 Herlev.
  Der er undervisning fra kl. 9.00 - 15.00

  Underviser er Jens Glaf
  --------------------
 • Herlev - efteråret 2022

  Datoerne er på vej.

  Tilmeldingsfrist: 13.6.2022
  Tilmeldingen er bindende efter tilmeldingsfristens udløb.
  Undervisningen foregår i Komponents lokaler, Lyskær 3ef, 1. sal, 2730 Herlev - fra kl. 9.00 - 15.00.
Når du vælger startdato og sted opdateres pris, informationer og tilmeldingslink automatisk.
Datoer
Randers - efteråret 2021

Undervisning: 17.1. + 24.1. + 24.2.2022
Synopsisdage: 7.2 + 8.2.2022
Aflevering: 1.6.2022
Eksamen: uge 24 eller 25

Tilmeldingsfrist: 9.12.2021
Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.

Undervisningen foregår på Campus Randers, Jens Otto Krags Plads 3 , 8900 Randers.
Der er undervisning fra kl. 8.30 - 14.30

Underviser på modulet er Steffen Røhl
Pris: 16.000 kr.
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer, eksamen samt forplejning på undervisningsdagene. Faktura sendes ud 3-4 uger før modulstart. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.
Tilmeldingsfrist09.12.2021. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Forløb tilpasset arbejdspladsen
Gem som favorit

Vil du vide mere?

Kontakt os i dag