Målgruppe

Modulet henvender sig til ledere i den offentlige sektor.

Kursusdatoer
 • Campus Randers - efteråret 2020

  Undervisning: 27.8. + 4.9. + 5.10.2020
  Synopsisdag: 22.9. eller evt. 23.9.2020
  Opgaveaflevering: 17.12.2020
  Eksamen: 20.1. eller 21.1.2021
  Tilmeldingsfristen er den 15.6.2020
  Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.

  Underviser er Steffen Røhl
  Undervisningen foregår hos Campus Randers, Jens Otto Krags Plads 3, 8900 Randers
  Der er undervisning fra kl. 8.30 - 14.30

  -------------------
 • Aalborg - Efterår 2020

  Undervisning 28/8 + 2/9 + 30/9-2020
  Synopsisdag 17/9-2020
  Aflevering 17/12-2020
  Eksamen 14/1-2021
  Tilmeldingsfrist 15.6.2020

  Underviser er Steffen Røhl
  Undervisningen foregår på COK, Gasværksvej 24, 3., 9000 Aalborg
  Der er undervisning fra kl. 8.30-14.30
  --------------------
 • Herlev - efterår 2020

  Undervisning 31/8 + 28/9 + 5/10-2020
  Synopsisdag 14/9-2020
  Aflevering 7/12-2020
  Eksamen 17. + 18/12-2020
  Tilmeldingsfrist 15.6.2020

  Underviser er Jens Glaf
  Undervisningen foregår på COK, Lyskær 3ef, 1. sal, 2730 Herlev
  Der er undervisning fra kl. 9.00-15.00
  ---------------------
 • Herlev - foråret 2021

  Datoerne er på vej.
 • Randers - foråret 2021
  Datoer er på vej
  --------------------
 • Aalborg - forår 2021

  Undervisning 26/1 + 2/2 + 2/3-2021
  Synopsisdag 18/2-2021 (+ evt. 19/2-2021)
  Aflevering 7/6-2021
  Eksamen 21/6-2021 (+ evt. 22/6-2021)
  Tilmeldingsfrist 14.12.2020

  Underviser er Steffen Røhl
  Undervisningen foregår på COK, Gasværksvej 24, 3., 9000 Aalborg
  Der er undervisning fra kl. 8.30-14.30
  --------------------
 • Herlev - efterår 2021
  Datoer er på vej
  --------------------
Datoer
Campus Randers - efteråret 2020

Undervisning: 27.8. + 4.9. + 5.10.2020
Synopsisdag: 22.9. eller evt. 23.9.2020
Opgaveaflevering: 17.12.2020
Eksamen: 20.1. eller 21.1.2021
Tilmeldingsfristen er den 15.6.2020
Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.

Underviser er Steffen Røhl
Undervisningen foregår hos Campus Randers, Jens Otto Krags Plads 3, 8900 Randers
Der er undervisning fra kl. 8.30 - 14.30

-------------------
Pris: 16.000 kr.
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer, eksamen samt forplejning på undervisningsdagene. Faktura sendes ud 3-4 uger før modulstart. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.
Tilmeldingsfrist15.06.2020. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Forløb tilpasset arbejdspladsen
Gem som favorit

Specialemodul (15 ECTS)

Modulet kvalificerer dig til at identificere, reflektere og analysere en tværfaglig, praksisnær ledelsesproblemstilling relateret til ledelse i din organisatoriske og ledelsesmæssige kontekst.

Arbejdet med specialet relateres til studiets øvrige moduler og uddyber arbejdet i disse moduler med:
- videnskabsteoretiske, strategiske og metodiske perspektiver
- projektopgaveskrivning
- din professionelle kompetenceudvikling.

Indhold

Som lederstuderende sættes du gennem arbejdet med specialemodulet i stand til at bringe de øvrige modulers indhold i spil i forhold til den givne ledelsesproblemstilling. Der lægges i dette arbejde vægt på:

- en reflekteret og systematisk anvendelse af relevante teorier om ledelse i en politisk styret organisation

- at iagttagelsen, indsamlingen, bearbejdningen og analysen af empirien er gennemarbejdet i forhold til den valgte ledelsesproblemstilling

- at teorivalg og empiri perspektiveres i forhold til lederens ledelsesmæssige og organisatoriske praksis i øvrigt

- at den lederstuderendes formidling af problemstillingen er klar og reflekteret

- at du som lederstuderende kan identificere behov for og strategisk tilrettelægge såvel egen som organisationens professionelle kompetenceudvikling ift. valgte problemstilling.

I specialemodulet er det indholdsmæssige udgangspunkt jeres ledelsesmæssige problemstillinger, som gennem en reflekteret og metodisk anvendelse af teori og empiri analyseres og perspektiveres. Modulet indeholder specifik metodeundervisning, hvor hovedvægten lægges på fremstillingen af kvalitative data, videnskabsteoretisk refleksion og opgaveskrivning. Det er et selvstændigt formål, at de studerende undervejs i forløbet i størst muligt omfang coacher og vejleder hinanden.

Tilrettelæggelse

Forløbet består af 3 undervisningsgange, 1 synopsisdag, vejledning, opgaveskrivning og mundtlig eksamen. Den skriftlige opgave er på max. 60 sider pr. person. Til mundtlig eksamen er der afsat 60 minutter pr. studerende inkl. votering.

Pensum

Pensum udgøres af grundbøger (helt eller delvist) samt artikler, og udgør ca. 1500 sider. Grundbøger udleveres og de elektroniske artikler lægges på mitCOK.

Litteratur til hver undervisningsgang vil fremgå af lektionsplanen, som fremsendes ved endelig tilmelding til modulet.

Særlige forhold

Se læringsmål i den vedhæftede fil.

For at blive optaget skal du minimum have en kort videregående uddannelse samt to års erhvervserfaring. Husk at uploade dokumentation for, at du kan optages. Du skal desuden have bestået 6 grundmoduler og 3 valgmoduler (eller tilsvarende).

Eksamensform

Skr./mdtl.

ECTS
15.00

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er