Målgruppe

Medarbejdere der i deres daglige arbejder møder børn og unge i sorg og krise.

Gem som favorit

Sorg og krise hos børn og unge

Et kursus der kan rekvireres hjem til egen afdeling.

Mange børn og unge beskriver, hvor ensomme de føler sig, når de rammes af sorg og kriser. De voksne, de burde kunne læne sig op ad, fortæller ofte, at de er usikre på, hvordan de bedst kan støtte børnene

Vi vil på dette kursus arbejde med, hvordan vi med et godt teoretisk afsæt, personligt mod og mestring samt ideer til nye handlemuligheder kan være de betydningsfulde voksne, der kan få altafgørende betydning for, hvordan børn og familier lærer at leve med et tab.

På dette kursus vil du blive præsenteret for de nyeste sorgteorier, hvor tab i betydningsfulde relationer ikke længere udelukkende forstås som et individuelt fænomen, men som et fænomen, der bør forstås i lyset af de relationer og systemer, som det enkelte barn lever i.

Sorg og krise skal forstås i et bredt perspektiv, da sorg ikke bare rammer de børn, der mister et familiemedlem, men også de børn, der er pårørende til familiemedlemmer, der er alvorligt syge, har misbrugsproblemer mm.

Dagen vil veksle mellem teoretiske oplæg, øvelser og filmklip. For en nærmere beskrivelse af kursets indhold se venligst nedenstående program.

Undervisere/ Oplægsholdere

Underviser er cand.pæd.pæd.psyk Kirsten Holmstrup.

Kirsten er ansat som børnefaglig konsulent/teamleder i Børns Vilkår. Kirsten har erfaringer med ledelse af Familiesorggrupper, bred undervisningserfaring og mere end 30 års erfaringer indenfor børne- ungeområdet indenfor dag- døgninstitutioner og specialområdet.

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er