NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Videnskurser

På videnskurserne, der alle varer én dag, får du konkret viden om relevante temaer, f.eks. relevant lovgivning, forskning og undersøgelser, centrale udviklingsinitiativer og dokumenterede metoder.

Videnskurser er for ledere og medarbejdere, der arbejder med indsatser målrettet mennesker med psykiske vanskeligheder.

Videnskurserne er delvist finansieret af midler fra satspuljen 2019-2022. Derfor kan Socialstyrelsen tilbyde videnskurser til kun 375 kr. ekskl. moms, som dækker lokaler og forplejning.

Videnskursus om recoveryorienteret rehabilitering

Få viden om recovery-orienteret rehabilitering som tilgang, samarbejdsmodel og praksisform samt viden om metoder og refleksive redskaber, du kan anvende i din praksis.

Se detaljer
Gem som favorit
Dato
 • 01.11.2021
 • 02.12.2021
 • 20.01.2022
 • 19.05.2022
 • 01.09.2022
 • 01.11.2022
Lokation Aarhus, Herlev, Odense, Aalborg

Videnskursus om socialfagligt fokus på sundhed hos borgeren

Bliv klogere på integrationen af somatiske og mentale sundhedsaspekter i det socialpædagogiske arbejde med nye værktøjer, der understøtter borgerens sundhed i den recovery-orienterede rehabilitering.

Se detaljer
Gem som favorit
Dato
 • 22.11.2021
 • 08.03.2022
 • 17.03.2022
 • 13.09.2022
 • 21.11.2022
Lokation Odense, Aarhus, Herlev

Videnskursus om psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug

Kurset introducerer central og aktuel viden om borgere med psykiske lidelser og samtidig misbrug, herunder viden om målgruppen, relevant lovgivning, metoder og tilgange og konkrete, kommunale cases.

Se detaljer
Gem som favorit
Dato
 • 08.02.2022
 • 30.08.2022
 • 01.11.2022
Lokation Herlev, Aarhus

Videnskursus om sociale relationer og forebyggelse af ensomhed

Hvordan kan vi hjælpe borgerne til at vælge fællesskabet til? Få grundlæggende viden om ensomhed og social isolation samt redskaber til at støtte borgere i udsatte positioner.

Se detaljer
Gem som favorit
Dato
 • 02.02.2022
 • 04.04.2022
 • 02.11.2022
Lokation Odense, Aarhus, Herlev

Videnskursus om helhed og sammenhæng i borgerens liv

Sammenhæng i løsningerne er helt centralt i en recovery-orienteret proces. Men hvordan sikrer vi sammenhæng, når mange forskellige fagprofessionelle skal samarbejde med borgeren og borgerens netværk?

Se detaljer
Gem som favorit
Dato
 • 13.01.2022
 • 12.05.2022
 • 25.08.2022
 • 01.12.2022
Lokation Herlev, Odense, Aarhus

Videnskursus om borgerens udvikling og progression

Med dette kursus får du viden om, hvordan du målrettet kan styrke dialogen om borgerens progression med brug af dokumentation og systematisk opfølgning på borgerens mål.

Se detaljer
Gem som favorit
Dato
 • 05.04.2022
 • 04.10.2022
Lokation Herlev, Aarhus

Videnskursus om frivillighed og samarbejde med civilsamfundet

Styrk din forståelse for betydningen af frivillige og civilsamfund for borgernes recovery og få viden om tilgange, værdier og roller i samarbejdet mellem borgere, socialpsykiatri og civilsamfund.

Se detaljer
Gem som favorit
Dato
 • 26.10.2021
 • 12.01.2022
 • 01.09.2022
Lokation Aarhus, Herlev

Videnskursus om uddannelse og beskæftigelse

Hvordan kan man med recovery-orienterede metoder og empowermentfokuserede tilgange understøtte en mere direkte uddannelses- og beskæftigelsesrettet indsats for borgere i socialpsykiatrien?

Se detaljer
Gem som favorit
Dato
 • 10.03.2022
 • 05.05.2022
 • 06.10.2022
 • 24.10.2022
Lokation Herlev, Aarhus, Odense, Aalborg