NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Temadag: Strategisk kompetenceudvikling

På dagen får du inspiration til, hvordan I får mere ud af jeres kompetenceudvikling.
En lille investering med stort udbytte.

Efter en halv dag er I klar til – trin for trin – at lave en uddannelsesplan, der vil styrke jeres recoveryorientering.

Deltagerne får viden om det reviderede materiale om strategisk kompetenceudvikling i en socialpsykiatrisk kontekst, og om hvordan dette kan anvendes i praksis.
Endvidere får deltagerne viden om, hvilket udbytte man som ansvarlig for kompetenceudvikling kan få af at deltage i kurser og rådgivningsforløb.
Således sættes deltagerne i stand til at vurdere relevansen af deltagelse i disse.

Indhold

Der afholdes en temadag i tre forskellige geografiske områder og en virtuel temadag. På dagen introduceres til tænkningen bag strategisk kompetenceudvikling og det nye inspirationsmateriale fra Socialstyrelsen.
Der er fokus på hvordan materialet kan bruges i praksis, og hvordan de enkelte deltagere kan sætte fokus på og arbejde med strategisk kompetenceudvikling i eget regi. Endvidere præsenteres mulighederne for at få yderligere støtte til arbejdet gennem kurser eller rådgivningsforløb.

Et kursus fra Socialstyrelsen

Temadagen er en del af Socialstyrelsens kursuskatalog om videns- og kompetenceløft i socialpsykiatrien – en del af det samlede initiativ om Kvalitet i socialpsykiatrien. Temadagen afholdes af Implement i samarbejde med Københavns Professionshøjskole for Socialstyrelsen.
Kursuskataloget bidrager til at styrke den igangværende udvikling af socialpsykiatrien mod recovery og rehabilitering for i sidste ende at styrke indsatsen over for mennesker med psykiske vanskeligheder.

Undervisere/ Oplægsholdere

Jesper Henriksen, Partner, Implement (IM_)

Jesper arbejder som konsulent og har 20 års erfaring med analyse, undervisning, metodeudvikling og rådgivning på det specialiserede socialområde.
Jesper arbejder med ledelsesrådgivning på såvel tilbudsniveau som center- og forvaltningsniveau.
Erfaring fra både den akademiske verden, den offentlige forvaltning og den private rådgivningsbranche giver et særligt indblik i forholdet mellem praksis, viden og organisering i socialpsykiatrien.

Ulla Senger, lektor og Ph.d. ved Københavns Professionshøjskole (KP):

Ulla har mange års erfaring med undervisning, konsultativt arbejde og coaching af ledere og medarbejdere i den offentlige sektor.
Hun er underviser på Diplom i Ledelse og forsker sideløbende hermed indenfor professionalisering, kompetenceudvikling og organisatorisk læring.

Socialstyrelsens logo og globen, som anvendes som logo for projekter under SATS19
Målgruppe

Tilbudsledere, chefer for socialpsykiatrien, udviklingsmedarbejdere i kommunale og regionale forvaltninger og i private organisationer, der vil have inspiration til, hvordan kompetenceudvikling kan gribes mere strategisk an.

Temadagen er finansieret af midler fra satspuljen 2019-2022 med en egenfinansiering på kun 375 kr. ekskl. moms. Prisen dækker undervisning, materialer og forplejning.

Onlineforløb er gratis, men af systemhensyn bedes faktureringsoplysninger oplyses korrekt.

Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads.
Gem som favorit

Vil du vide mere?

Kontakt os i dag