NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Sociale relationer og forebyggelse af ensomhed

Borgere i socialpsykiatrien er i særlig risiko for at ende i ensomhed og social isolation. Bliv klogere på, hvordan I kan hjælpe borgerne med at vælge fællesskabet til.

Trygfonden og SFI’s fællesskabsmåling fra 2017 viser, at 18 procent af danskerne lever på kanten af fællesskaberne, at fire procent har omfattende sociale og helbredsmæssige problemer og føler, at de står uden for samfundets fællesskaber. Samtidig er der stort politisk fokus på ensomhed. Der er dermed et stigende behov for, at personalet i socialpsykiatrien får viden om og redskaber til at håndtere ensomhedsproblematikker blandt borgerne, hvilket er temaet for dette kursustilbud.

Videnskursus om sociale relationer og forebyggelse af ensomhed

Hvordan kan vi hjælpe borgerne til at vælge fællesskabet til? Få grundlæggende viden om ensomhed og social isolation samt redskaber til at støtte borgere i udsatte positioner.

Se detaljer
Gem som favorit
Dato
  • 02.02.2022
  • 04.04.2022
  • 02.11.2022
Lokation Odense, Aarhus, Herlev

Et kursustilbud fra Socialstyrelsen

Kurserne indgår i Socialstyrelsens kursustilbud i socialpsykiatrien. Kursustilbuddet er en del af Socialstyrelsens samlede initiativ om styrket kvalitet i socialpsykiatrien og er baseret på den aktuelt bedste viden. Initiativet bidrager til at styrke den igangværende udvikling af socialpsykiatrien med fokus på recovery og rehabilitering for i sidste ende at styrke indsatsen over for mennesker med psykiske vanskeligheder. Se alle aktiviteter i kursustilbuddet her.

Spørgsmål til tilmelding eller bestilling?

Hvis du har spørgsmål til tilmelding, er du velkommen til at kontakte COKs koordinatorteam