NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Recoveryorienteret rehabilitering

Recoveryorienteret rehabilitering bygger på et inddragende, inkluderende og involverende mindset. Kurserne sætter spot på konkrete recovery-orienterede tilgange og metoder.

Opbygningen af deltagernes mindset er et helt centralt element på kurserne om recovery-orienteret rehabilitering, for mindsettet kan danne udgangspunkt for et fælles fagligt fundament og strukturerede tilgange i organisationen og i samarbejdet med borgerne. Derfor giver kurserne også viden om og træning af konkrete recovery-orienterede tilgange og metoder, der kan anvendes i forskellige dele af rehabiliteringsprocessen.

Videnskursus om recoveryorienteret rehabilitering

Få viden om recovery-orienteret rehabilitering som tilgang, samarbejdsmodel og praksisform samt viden om metoder og refleksive redskaber, du kan anvende i din praksis.

Se detaljer
Gem som favorit
Dato
  • 01.11.2021
  • 02.12.2021
  • 20.01.2022
  • 19.05.2022
  • 01.09.2022
  • 01.11.2022
Lokation Aarhus, Herlev, Odense, Aalborg

Praksiskursus om recoveryorienteret rehabilitering

Det er ikke længere muligt at ansøge om dette praksiskursus

Styrk dine og organisationens kompetencer i at støtte borgernes recovery-proces. Fem moduler i egen organisation om bl.a. begreber, spørgeteknik, målarbejde, inddragelse, implementering og opfølgning.

Se detaljer
Gem som favorit

E-læring om recoveryorienteret rehabilitering

Få viden om recovery-orienteret rehabilitering og de centrale begreber, der knytter sig til området. Metoder, praktiske tilgange og materiale, du kan anvende i praksis.

Se detaljer
Gem som favorit
E-læring
Dato
  • September 2021 - november 2022
Lokation E-læring

Et kursustilbud fra Socialstyrelsen

Kurserne indgår i Socialstyrelsens kursustilbud til socialpsykiatrien. Kursustilbuddet er en del af Socialstyrelsens samlede initiativ om styrket kvalitet i socialpsykiatrien og er baseret på den aktuelt bedste viden. Initiativet bidrager til at styrke den igangværende udvikling af socialpsykiatrien med fokus på recovery og rehabilitering for i sidste ende at styrke indsatsen over for mennesker med psykiske vanskeligheder. Se alle aktiviteter i kursustilbuddet her.

Spørgsmål til tilmelding eller bestilling?

Hvis du har spørgsmål til tilmelding eller de praktiske forhold vedr. f.eks. at hente et forløb hjem til arbejdspladsen, er du velkommen til at kontakte COKs koordinatorteam.