NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Praksiskursus om helhed og sammenhæng i borgerens liv

Det er ikke længere muligt at ansøge om dette praksiskursus

Sæt fokus på Relationel Kapacitet ud fra en recovery-orienteret tilgang og styrk de sammenhængende løsninger i borgernes liv med ny viden, konkrete redskaber og systematiske mål for læring.

Alt for ofte oplever borgere med psykiske vanskeligheder en ringe koordinering, uklare kontaktpunkter og manglende kontinuitet i relationerne, når det kommer til samarbejdet med offentlige instanser. Arbejdet med en ny hovedlov og frikommuneforsøget ”En borger – en plan” er tiltag, som sætter fokus på de professionelles opgave med at skabe helhed og sammenhæng i borgerens liv.

Dette praksiskursus forløber over fem dage og er i udgangspunktet tilrettelagt over en tremåneders periode, så den nye viden og konkrete redskaber kan afprøves af deltagerne mellem kursusdagene. Kurset består af fire moduler:

1. Borgere med psykiske vanskeligheder og behov for flere samtidige indsatser

(1 dag) ”Borgerens rejse”– udfordringer, redskaber og løsninger drøftes og kvalificeres gennem oplæg om forskningsbaseret viden kombineret med deltagernes egne erfaringer.

2. Tværfaglig og helhedsorienteret udredning

(1 dag)´Fokus på flow og sammenhæng mellem udredning, visitation, indsats, opfølgning og effekt i en recovery-orienteret tilgang. Konkrete bud på redskaber og praksis udvikles i fremtidsscenarier.

3. Helhed og sammenhæng i indsatserne

(2 dage) Kortlægning af tilbuddets relationelle kapacitet med fokus på forbedringstiltag. Introduktion til tilgange og metoder til arbejdet med sammenhæng samt træningsaktiviteter. Inddragelse af konkrete praksiserfaringer.

4. Opfølgning og implementering af praksiskurset

(1 dag) Her sættes fokus på konkrete strategier og værktøjer til at arbejde med lokale tiltag for at sikre helhed og sammenhæng i borgerens indsatser.

Udbytte

Praksiskurset styrker fokus på rammerne for tværsektorielt og tværfagligt samarbejde og giver en indføring og træning i modeller og tilgange, der understøtter borgerens recovery-proces samt et koordineret samspil om helhed og sammenhæng i borgerens liv. Derudover giver kurset en indføring i, hvordan helhedsorienteret samarbejde kan organiseres. Deltagerne vil gennem drøftelser og samarbejde få indsigt i, hvordan helhedsorienterede og sammenhængende indsatser kan etableres lokalt. Der arbejdes med roller, funktioner og konkrete værktøjer, som kan guide det helhedsorienterede arbejde i praksis.

Praksiskurset understøtter udbredelse og implementering af metoder samt udvikling af lokal praksis. Derfor tilbydes deltagerne træning i anvendelse af metoder og redskaber, ligesom vi undervejs har et klart fokus på, hvordan det tillærte forankres i egen praksis. Brugen af konkrete metoder tager ligeledes afsæt i deltagernes egne praksiserfaringer og de modeller, der anvendes eller ønskes anvendt lokalt. Der vil være både individuelle læringsplaner samt en organisatorisk implementeringsplan.

Konkrete læringsmål:

  • Opbygning af viden
  • Et borgerorienteret perspektiv på mødet med velfærdssystemet
  • Træning i anvendelse af metoder og redskaber/afprøvning
  • Forankring i egen praksis
  • Organisatorisk implementering og forandring.

Et kursus fra Socialstyrelsen

Kurset afholdes af Substans Konsulenthus for Socialstyrelsen. Kurset indgår i Socialstyrelsens kursustilbud til socialpsykiatrien. Kursustilbuddet er en del af Socialstyrelsens samlede initiativ om styrket kvalitet i socialpsykiatrien og er baseret på den aktuelt bedste viden. Initiativet bidrager til at styrke den igangværende udvikling af socialpsykiatrien med fokus på recovery og rehabilitering for i sidste ende at styrke indsatsen over for mennesker med psykiske vanskeligheder. Kursustilbuddet administreres af Komponent.

Se hele kursustilbuddet til Socialpsykiatrien her

Undervisere/ Oplægsholdere

Jacob Storch

– Adm. direktør i Joint Action Analytics A/S. ph.d. og praksisforsker ind i det socialfaglige felt omkring komplekse velfærdsopgaver. Har været en del af adskillige udviklings- og forskningsprojekter omkring sammenhængende indsatser inden for psykiatrien i både Danmark og Norge samt udgivet bøger og artikler herom. https://www.linkedin.com/in/jacob-storch-633a051/

Charlotte Nejmann Kkær

– Partner Substans Konsulenthus, uddannet cand.phil. i kommunikation og master in Public Governance. Står i spidsen for Substans’ kursusafdeling og har undervist i mange af landets kommuner om fx rehabilitering samt bistået i udviklingsforløb med fokus på borgeren i centrum og sammenhængende løsninger.
https://www.linkedin.com/in/charlotte-nejmann-kj%C3%A6r-3018517a/

Christian Buskjær Christensen

– Chefkonsulent i Substans Konsulenthus, uddannet sociolog og projektleder. Har undervist i mange af landets kommuner om fx BUM-samarbejde mellem myndighed og udfører samt bistået i udviklingsforløb med fokus på borgeren i centrum, peer-samarbejde og sammenhængende løsninger.
https://www.linkedin.com/in/christian-buskj%C3%A6r-christensen-2865a01b/

Rikke Ø. Aamussen

– Chefkonsulent i Substans Konsulenthus, uddannet cand.scient.pol. og har en master in Public Governance. Over 10 års ledelseserfaring i flere kommuner inden for både myndighed og udfører på socialområdet og har stort kendskab til samarbejde, implementering og borgerinddragelse i praksis.
https://www.linkedin.com/in/rikke-%C3%B8-asmussen-a838416/

Globus, fungerer som logo for Socialstyrelsens projekter under SATS19
Målgruppe

Kursets målgruppe er ledere og medarbejdere,?som arbejder i socialpsykiatrien. Det gælder både medarbejdere i forvaltningen og i de sociale tilbud.
Derudover kan kurset være relevant for ledere og medarbejdere blandt de centrale samarbejdspartnere som fx behandlingspsykiatrien, jobcenteret eller det kommunale sundhedspersonale.

I ansøgningsformularen bedes du fortælle, hvor mange deltagere, du forventer, at forløbet skal afholdes for.
Vi vil også gerne høre jeres motivation for at gennemføre kurset, så vi bedre kan forberede os.
Og endelig må I gerne forholde jer til, hvordan I vil sikre, at alle tilbud er inddraget, hvis I er flere tilbud om at ansøge.

Praksiskurserne er finansieret af midler fra satspuljen 2019-2022 og er derfor gratis.

Tryk på ‘Forløb tilpasset arbejdspladsen’ for at ansøge om et praksiskursus til dit tilbud.
Gem som favorit

Vil du vide mere?

Kontakt os i dag