NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Praksiskurser

Det er ikke længere muligt at ansøge om praksiskurser.

Praksiskurserne understøtter udbredelsen og implementeringen af virksomme metoder og praksisser inden for relevante temaer. På praksiskurserne får I træning i at anvende konkrete metoder og redskaber og støtte til at implementere dem i praksis.

Praksiskurser kan søges af:

  • Et eller flere socialpsykiatriske tilbud (op til 5 tilbud samlet)
  • Den samlede socialpsykiatri i en kommune eller anden organisation

For at få det bedste udbytte af kurset samt organisatorisk forankring forventes det, at der er mellem 15 og 40 deltagere på kurset. Kurset kan ikke alene søges af tilbud eller organisationer, der har mindre end 10 medarbejdere

Hvis et eller flere tilbud sammen ønsker at rekvirere flere praksiskurser til den samme gruppe af medarbejdere, anbefales det, at kurser rekvireres ét ad gangen. Dette er med henblik på at sikre bedst mulig forankring af det enkelte kursus i praksis.

Praksiskurserne er finansieret af midler fra satspuljen 2019-2022 og er derfor gratis.

Praksiskursus om borgeren i centrum

Det er ikke længere muligt at ansøge om dette praksiskursus

Få styrket den recovery-orienterede tilgang og udvikl jeres praksis, så medarbejderne møder borgeren som erfaringsekspert i eget liv og flere borgere oplever, at de er i centrum i mødet med systemet.

Se detaljer
Gem som favorit

Praksiskursus om Socialfagligt fokus på sundhed hos borgeren

Det er ikke længere muligt at ansøge om dette praksiskursus

Få ny viden, værktøjer og færdigheder til at arbejde med sundhed og sundhedsforebyggelse i det socialpædagogiske arbejde – både organisatorisk og i forhold til den enkelte borger.

Se detaljer
Gem som favorit

Praksiskursus om helhed og sammenhæng i borgerens liv

Det er ikke længere muligt at ansøge om dette praksiskursus

Sæt fokus på Relationel Kapacitet ud fra en recovery-orienteret tilgang og styrk de sammenhængende løsninger i borgernes liv med ny viden, konkrete redskaber og systematiske mål for læring.

Se detaljer
Gem som favorit

Praksiskursus om borgerens udvikling og progression

Det er ikke længere muligt at ansøge om dette praksiskursus

Få viden, kompetencer og redskaber, der styrker jeres praksis med et systematisk fokus på borgerens progression og udvikling med afsæt i resultatdokumentation. Fem dage og prøvehandlinger.

Se detaljer
Gem som favorit

Praksiskursus om frivillighed og samarbejde med civilsamfundet

Det er ikke længere muligt at ansøge om dette praksiskursus

Styrk din socialpsykiatriske organisations kompetencer til at samarbejde med frivillige og civilsamfund som et led i den recovery-orienterede rehabilitering.

Se detaljer
Gem som favorit

Praksiskursus med fokus på uddannelse og beskæftigelse

Det er ikke længere muligt at ansøge om dette praksiskursus

Fem dages kursus med fokus på at udvikle tilbuddets socialfaglige og metodiske kompetencer til bedre at kunne understøtte borgerens vej (tilbage) til arbejdsmarkedet og implementere metoder hertil.

Se detaljer
Gem som favorit

Praksiskursus om recoveryorienteret rehabilitering

Det er ikke længere muligt at ansøge om dette praksiskursus

Styrk dine og organisationens kompetencer i at støtte borgernes recovery-proces. Fem moduler i egen organisation om bl.a. begreber, spørgeteknik, målarbejde, inddragelse, implementering og opfølgning.

Se detaljer
Gem som favorit

Praksiskursus om psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug

Det er ikke længere muligt at ansøge om dette praksiskursus

Få viden, færdigheder og fælles kompetencer til at øge kvaliteten af indsatsen over for målgrupper, der er ramt af både psykisk lidelse og misbrug. Fire moduler i egen organisation.

Se detaljer
Gem som favorit