NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Kursus: Ledelse af strategisk kompetenceudvikling

Der udbydes nye kurser i 2022?
Ved at gribe jeres kompetenceudvikling strategisk an, sikrer du, at de ressourcer, I bruger på kompetenceudvikling, reelt styrker jeres faglighed og kvalitet i samarbe

Det kræver en særlig ledelsesmæssig indsats at muliggøre læring indenfor den daglige praksis.

Deltagerne får redskaber til at arbejde med strategisk kompetenceudvikling, og bliver hjulpet på vej i det praktiske arbejde med dette. Ligeledes vil alle få konkret inspiration fra andre ledere med ansvar for kompetenceudvikling.
Deltagerne vil endvidere blive præsenteret for eksempler på, hvordan netop recoveryorienteret rehabilitering kan understøttes gennem strategisk kompetenceudvikling.

Indhold

På kursusdagene arbejdes der med at reflektere over udfordringerne og intentionen med strategisk kompetenceudvikling.
Der er fokus på at se kompetenceudvikling som led i den strategiske ledelse, og på at kortlægge og tage stilling til kompetenceudviklingsbehov.
Desuden sætter kurset lup på, hvordan den ledelsesmæssige indsats kan understøtte en ønsket udvikling i organisationen.

Kurset har en workshop-lignende form, hvor deltagerne arbejder med at forholde ny viden til deres egen praksis.
Det betyder, at kurset er tilrettelagt, så der vil blive arbejdet aktivt med deltagernes konkrete kompetenceudviklingsstrategier.
Hver enkelt deltager udarbejder en konkret plan for, hvordan ledelse af den strategiske kompetenceudvikling skal igangsættes. Mellem de to kursusdage påbegyndes implementeringen af planen.

Kursus afholdes over to kursusgange med ca. en måneds mellemrum. Der afholdes fire kurser hvert år i forskellige dele af landet. Der deltager således kursister fra forskellige kommuner og tilbud på hvert kursus.

Et kursus fra Socialstyrelsen

Kurset er en del af Socialstyrelsens kursuskatalog om videns- og kompetenceløft i socialpsykiatrien – en del af det samlede initiativ om Kvalitet i socialpsykiatrien. Kurset afholdes af Implement i samarbejde med Københavns Professionshøjskole for Socialstyrelsen.
Kursuskataloget bidrager til at styrke den igangværende udvikling af socialpsykiatrien mod recovery og rehabilitering for i sidste ende at styrke indsatsen over for mennesker med psykiske vanskeligheder.
Kursustilbuddet administreres af Komponent.

Undervisere/ Oplægsholdere

Rikke Horup Sørensen, lektor ved Københavns Professionshøjskole (KP):

Rikke har mange års erfaring med undervisning, procesfacilitering og supervision af ledere og medarbejdere i den offentlige sektor på det socialfaglige område.
Rikkes fokus er særligt på faglig ledelse og ledelse af faglig udvikling og hun har gennem en årrække haft et tæt samarbejde med forvaltningerne i Københavns Kommune med fokus på ledelsesudvikling og implementering af strategiske indsatsmål, f.eks. omstilling til recoveryorienteret rehabilitering på det socialpsykiatriske område.

Line Top Abildtrup, ekstern lektor ved Københavns Professionshøjskole (KP):

Line har 20 års erfaring fra det sociale område og har spillet en aktiv rolle i områdets udvikling mod en mere recovery-understøttende og psykosocialt rehabiliterende praksis.
Line har de seneste 12 år arbejdet som leder i socialpsykiatrien – de sidste otte år som forstander på Bo- og Rehabiliteringstilbuddet Orion. Endvidere har Line undervist på uddannelsen Åben Dialog, på Københavns Kommunes interne uddannelse for medarbejderne i socialpsykiatrien og på RUC.

Inge Storgaard Bonfils, Docent Ph.d. ved Københavns Professionshøjskole (KP):

Inge har mange års erfaring som forsker og underviser inden for socialt arbejde og psykosocial rehabilitering med særlig fokus på mennesker med psykiske lidelser og handicap.
Som docent er hun ansvarlig for forskningsprogrammer indenfor det sociale område og er derudover underviser på Københavns Kommunes uddannelsessatsning for socialpsykiatrien.

Ulla Senger, lektor og Ph.d. ved Københavns Professionshøjskole (KP):

Ulla har mange års erfaring med undervisning, konsultativt arbejde og coaching af ledere og medarbejdere i den offentlige sektor.
Hun er underviser på Diplom i Ledelse og forsker sideløbende hermed indenfor professionalisering, kompetenceudvikling og organisatorisk læring.

Rikke Marie Ernø, konsulent, Implement Consulting Group (IM):

Rikke Marie har eksperterfaring inden for læring og forandringsprocesser og har siden 2014 designet samt leveret kompetenceudviklingsforløb og intensive læringsforløb.
Hun har mere end 20 års erfaring med at undervise børn, unge og voksne og har været projektleder for 50+ forskellige læringsforløb. Hun har en særlig interesse i at arbejde med personligt lederskab og udvikling af højt præsterende teams med fokus på at sikre, at læringsprocessen tilrettelægges på en måde, der understøtter en implementering af ny viden i praksis.

Socialstyrelsens logo og globen, som anvendes som logo for projekter under SATS19
Målgruppe

Deltagerne er tilbudsledere med ansvar for kompetenceudvikling og faglig ledelse.
Ligeledes kan det være forvaltningskonsulenter eller administrative medarbejdere, der arbejder med kompetenceudvikling på tværs af flere konkrete tilbud inden for det socialpsykiatriske felt.

Kursusdatoer
 • Komponent Odense, Phønix, Schacksgade 39, 5000 Odense C
  08.02.2022 kl. 09:00 - kl. 15:00
  08.03.2022 kl. 09:00 - kl. 15:00
 • Online
  28.04.2022 kl. 09:00 - kl. 15:00
  02.06.2022 kl. 09:00 - kl. 15:00
 • Komponent Herlev, Lyskær 3 ef, 1. sal, 2730 Herlev
  05.09.2022 kl. 09:00 - kl. 15:00
  03.10.2022 kl. 09:00 - kl. 15:00
 • Komponent Aarhus, Hedeager 5, 1. sal, 8200 Aarhus N
  02.11.2022 kl. 09:00 - kl. 15:00
  07.12.2022 kl. 09:00 - kl. 15:00
Når du vælger startdato og sted opdateres pris, informationer og tilmeldingslink automatisk.
Datoer
Komponent Odense, Phønix, Schacksgade 39, 5000 Odense C
08.02.2022 kl. 09:00 - kl. 15:00
08.03.2022 kl. 09:00 - kl. 15:00
Pris: 750 kr.
Kurset er er finansieret af midler fra satspuljen 2019-2022 Online afholdelse 0 kr.
Fysisk afholdelse er der en egenfinansiering på kun 750 kr. ekskl. moms
Tilmeldingsfrist08.01.2022. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Gem som favorit

Vil du vide mere?

Kontakt os i dag