NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Helhed og sammenhæng i borgerens liv

Kurserne har fokus på at understøtte forandringer i praksis, der styrker recovery-orienteret arbejde med blik for helhed og sammenhæng for borgere med psykiske vanskeligheder.

Borgere med psykiske vanskeligheder mødes af mange instanser med forskellige målsætninger i forhold til beskæftigelse, sociale tilbud og behandling – og det selvom, denne gruppe af borgere i særlig høj grad efterspørger sammenhængende løsninger. Her kan personalet i socialpsykiatrien bidrage til at bygge bro og koordinere på tværs af flere instanser. Dermed er evnen til at kunne invitere borgere og netværk til en åben og samskabende dialog helt central. Bliv klogere på helhed og sammenhæng i borgerens liv med dette kursustilbud.

Videnskursus om helhed og sammenhæng i borgerens liv

Sammenhæng i løsningerne er helt centralt i en recovery-orienteret proces. Men hvordan sikrer vi sammenhæng, når mange forskellige fagprofessionelle skal samarbejde med borgeren og borgerens netværk?

Se detaljer
Gem som favorit
Dato
  • 13.01.2022
  • 12.05.2022
  • 25.08.2022
  • 01.12.2022
Lokation Herlev, Odense, Aarhus

Praksiskursus om helhed og sammenhæng i borgerens liv

Sæt fokus på Relationel Kapacitet ud fra en recovery-orienteret tilgang og styrk de sammenhængende løsninger i borgernes liv med ny viden, konkrete redskaber og systematiske mål for læring.

Se detaljer
Gem som favorit
Dato
  • December - december 2022
Lokation Afholdes hos kunden

Et kursustilbud fra Socialstyrelsen

Kurserne indgår i Socialstyrelsens kursustilbud til socialpsykiatrien. Kursustilbuddet er en del af Socialstyrelsens samlede initiativ om styrket kvalitet i socialpsykiatrien og er baseret på den aktuelt bedste viden. Initiativet bidrager til at styrke den igangværende udvikling af socialpsykiatrien med fokus på recovery og rehabilitering for i sidste ende at styrke indsatsen over for mennesker med psykiske vanskeligheder. Se alle aktiviteter i kursustilbuddet her.

Spørgsmål til tilmelding eller bestilling?

Hvis du har spørgsmål til tilmelding eller de praktiske forhold vedr. f.eks. at hente et forløb hjem til arbejdspladsen, er du velkommen til at kontakte COKs koordinatorteam