NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Fokus på uddannelse og beskæftigelse

Inklusion og deltagelse på arbejdsmarkedet kan i høj grad være med til at fremme recovery-processen hos borgere med psykiske lidelsers, men hvordan sikres adgangen til uddannelse og beskæftigelse?

Kurserne i dette kursustilbud har til formål at øge mulighederne for, at borgerne modtager en koordineret og mere sammenhængende indsats på vej (tilbage) til fællesskabet, job eller uddannelse. Dette sker via formidling af den nyeste viden om metoder, som har vist sig at have positive effekter, herunder CTI (Critical Time Intervention) og IPS (Individuel Placement Support). Desuden vil kurserne have fokus på projekter, som har arbejdet med at understøtte kontakten til arbejdsmarkedet, herunder BIP-projektet.

Videnskursus om uddannelse og beskæftigelse

Hvordan kan man med recovery-orienterede metoder og empowermentfokuserede tilgange understøtte en mere direkte uddannelses- og beskæftigelsesrettet indsats for borgere i socialpsykiatrien?

Se detaljer
Gem som favorit
Dato
  • 10.03.2022
  • 05.05.2022
  • 06.10.2022
  • 24.10.2022
Lokation Herlev, Aarhus, Odense, Aalborg

Praksiskursus med fokus på uddannelse og beskæftigelse

Fem dages kursus med fokus på at udvikle tilbuddets socialfaglige og metodiske kompetencer til bedre at kunne understøtte borgerens vej (tilbage) til arbejdsmarkedet og implementere metoder hertil.

Se detaljer
Gem som favorit
Afhold forløbet på din arbejdsplads

E-læring om uddannelse og beskæftigelse

Få tilgange og metoder til at øge borgere med psykiske lidelsers deltagelse på arbejdsmarkedet og i uddannelse. Fem moduler, der giver en styrket indsats og anviser konkrete og praksisnære veje.

Se detaljer
Gem som favorit
E-læring
Dato
  • Oktober 2021 - november 2022
Lokation E-læring

Et kursustilbud fra Socialstyrelsen

Kurserne indgår i Socialstyrelsens kursustilbud til socialpsykiatrien. Kursustilbuddet er en del af Socialstyrelsens samlede initiativ om styrket kvalitet i socialpsykiatrien og er baseret på den aktuelt bedste viden. Initiativet bidrager til at styrke den igangværende udvikling af socialpsykiatrien med fokus på recovery og rehabilitering for i sidste ende at styrke indsatsen over for mennesker med psykiske vanskeligheder. Se alle aktiviteter i kursustilbuddet her.

Spørgsmål til tilmelding eller bestilling?

Hvis du har spørgsmål til tilmelding eller de praktiske forhold vedr. f.eks. at hente et forløb hjem til arbejdspladsen, er du velkommen til at kontakte COKs koordinatorteam