NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

E-læring om borgerens udvikling og progression

Med e-læringskurset kan du tilgå 4 tematiske moduler, som styrker dit arbejde med borgerens progression og udvikling på baggrund af resultatdokumentation.

Deltagerne opnår viden og redskaber til aktiv deltagelse og motivation til at igangsætte forandringsprocesser, der kan styrke fokus på borgernes progression i deltagerens egen praksis.

Indhold

E-læringskurset udgør et selvstændigt kursus med aktiviteter, som understøtter kursisternes viden samt aktive deltagelse. Kurset rummer alle skriftlige materialer – cases, værktøjer og videoproduktioner mv. – som også anvendes i hhv. videns- og praksiskurset.

E-læringskurset består af følgende moduler:

  • Introduktion til kurset
  • Samskabelse af mål
  • Udvælgelse og indsamling af dokumentation
  • Fortolkning og anvendelse af resultatdokumentation
  • Arbejdsgange og proces for en systematisk opfølgning på borgerens progression

For hvert modul vil der være:

  • En introduktion til modulet
  • Øvelser, som kobler temaet og centrale begreber til din egen praksis
  • Øvelser til at fordybe dig i temaet og igangsætte prøvehandlinger i egen praksis
  • Refleksion over eget læringsudbytte efter gennemførelse af modulet.

Hvert af deltemaerne i modulet bliver ledsaget af konkrete værktøjer og guides, som kan understøtte jeres arbejde i hverdagen med borgernes progression og udvikling.

Tidsforbrug: Hele E-læringsdelen er estimeret til en varighed af 16 timer incl alle øvelser. Temaerne kan tages hver for sig, hvorfor tiden derfor kan gradueres efter behov/mulighed.

Et kursus fra Socialstyrelsen

Kurset afholdes af Absalon og Rambøll for Socialstyrelsen. Kurset indgår i Socialstyrelsens kursustilbud til socialpsykiatrien. Kursustilbuddet er en del af Socialstyrelsens samlede initiativ om styrket kvalitet i socialpsykiatrien og er baseret på den aktuelt bedste viden. Initiativet bidrager til at styrke den igangværende udvikling af socialpsykiatrien med fokus på recovery og rehabilitering for i sidste ende at styrke indsatsen over for mennesker med psykiske vanskeligheder. Kursustilbuddet administreres af Komponent.

Se hele kursustilbuddet til Socialpsykiatrien her

Globus, fungerer som logo for Socialstyrelsens projekter under SATS19
Målgruppe

Målgruppen for kurset er ledere og medarbejdere i socialpsykiatrien samt centrale samarbejdspartnere i eksempelvis jobcentret, behandlingspsykiatrien og det kommunale sundhedsområde.

Når du vælger startdato og sted opdateres pris, informationer og tilmeldingslink automatisk.
Pris: 0 kr.
Du kan tage e-læringen på et hvilket som helst tidspunkt, når det passer ind i din hverdag. Du skal blot følge arbejdsgangen beskrevet i den mail du modtager efter tilmelding. E-lærings modulerne er tilgængelige indtil ultimo 2022

E-læringskurserne er finansieret af midler fra satspuljen 2019-2022 og er derfor gratis.
Tilmeldingsfrist30.11.2022. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Gem som favorit

Vil du vide mere?

Kontakt os i dag