NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Borgerens udvikling og progression

En indsats, der styrker borgerens recovery-proces, kræver et systematisk og løbende fokus på, om  borgeren profiterer  af indsatsen. Særligt vigtigt er det  at følge op på, om  borgeren oplever at indfri egne mål frem mod en øget mestring i hverdagen. 

Kurserne under overskriften Borgerens udvikling og progression handler om, hvordan socialpsykiatriske tilbud kan anvende resultatdokumentation om borgerens udvikling til systematisk at følge op på borgerdefinerede mål i samarbejde med borgeren. Det giver mulighed for at vurdere borgerens progression og evt. løbende tilpasse støtten, så den bedst muligt imødekommer borgerens aktuelle behov og motiverer borgeren til at indfri sine mål.  

Videnskursus om borgerens udvikling og progression

Med dette kursus får du viden om, hvordan du målrettet kan styrke dialogen om borgerens progression med brug af dokumentation og systematisk opfølgning på borgerens mål.

Se detaljer
Gem som favorit
Dato
  • 05.04.2022
  • 04.10.2022
Lokation Herlev, Aarhus

Praksiskursus om borgerens udvikling og progression

Få viden, kompetencer og redskaber, der styrker jeres praksis med et systematisk fokus på borgerens progression og udvikling med afsæt i resultatdokumentation. Fem dage og prøvehandlinger.

Se detaljer
Gem som favorit
Afhold forløbet på din arbejdsplads

E-læring om borgerens udvikling og progression

Med e-læringskurset kan du tilgå 4 tematiske moduler, som styrker dit arbejde med borgerens progression og udvikling på baggrund af resultatdokumentation.

Se detaljer
Gem som favorit
E-læring
Dato
  • Oktober 2021 - november 2022
Lokation E-læring

Et kursustilbud fra Socialstyrelsen

Kurserne indgår i Socialstyrelsens kursustilbud til socialpsykiatrien. Kursustilbuddet er en del af Socialstyrelsens samlede initiativ om styrket kvalitet i socialpsykiatrien og er baseret på den aktuelt bedste viden. Initiativet bidrager til at styrke den igangværende udvikling af socialpsykiatrien med fokus på recovery og rehabilitering for i sidste ende at styrke indsatsen over for mennesker med psykiske vanskeligheder. Se alle aktiviteter i kursustilbuddet her.

Spørgsmål til tilmelding eller bestilling?

Hvis du har spørgsmål til tilmelding eller de praktiske forhold vedr. f.eks. at hente et forløb hjem til arbejdspladsen, er du velkommen til at kontakte COKs koordinatorteam