NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Borgeren i centrum

At sætte borgeren i centrum ud fra en recovery-orienteret rehabiliterende tilgang er ikke altid en let øvelse – hverken for borgerne eller for medarbejderne i socialpsykiatrien. Få input til arbejdet med kurserne i dette kursustilbud.

Det overordnede formål med kurserne er at styrke medarbejderne, så de igennem en samskabende, ligeværdig og inddragende tilgang i højere grad lykkes i at understøtte den enkelte borgers individuelle proces med at blive erfaringsekspert i eget liv og skabe en tilfredsstillende tilværelse. Med kurserne får du viden om, hvordan andre lykkes med at sætte borgeren i centrum – bl.a. gennem kommunikationstræning og selvrefleksion over rollen som borgerens samarbejdspartner.   

Praksiskursus om borgeren i centrum

Få styrket den recovery-orienterede tilgang og udvikl jeres praksis, så medarbejderne møder borgeren som erfaringsekspert i eget liv og flere borgere oplever, at de er i centrum i mødet med systemet.

Se detaljer
Gem som favorit
Afhold forløbet på din arbejdsplads

Et kursustilbud fra Socialstyrelsen

Kurserne indgår i Socialstyrelsens kursustilbud til socialpsykiatrien. Kursustilbuddet er en del af Socialstyrelsens samlede initiativ om styrket kvalitet i socialpsykiatrien og er baseret på den aktuelt bedste viden. Initiativet bidrager til at styrke den igangværende udvikling af socialpsykiatrien med fokus på recovery og rehabilitering for i sidste ende at styrke indsatsen over for mennesker med psykiske vanskeligheder. Se alle aktiviteter i kursustilbuddet her.

Spørgmål til bestilling

Hvis du har spørgsmål til vedr. f.eks. at hente et forløb hjem til arbejdspladsen, er du velkommen til at kontakte COKs koordinatorteam.