Mød vores konsulenter og samarbejdspartnere

Klaus Akselsen Klaus Akselsen er chefkonsulent i COK og har ansvaret for COKs tilbud på området Økonomi og Styring. Klaus har mange års erfaring med regional og kommunal økonomi og har arbejdet med bl.a. budgetlægning og udvikling af økonomiske styringsmodeller og –værktøjer. Rikke Grynderup Steffensen Rikke Grynderup Steffensen (cand.scient.pol.) er konsulent på området Økonomi og Styring og varetager udviklingen og driften af åbne forløb  – fra udvikling af nye forløb til gennemførsel. Endvidere udvikler og tilrettelægger Rikke tilpassede kommunale forløb. Anne Midutzki
  • Sider