Personadatapolitik

COK lægger stor vægt på, at du er tryg ved at være kunde hos os og deltage i COKs aktiviteter. Derfor behandler vi de personoplysninger, du giver os, og som vi registrerer om dig i forbindelse med din tilmelding og deltagelse i COKs aktiviteter, ansvarsfuldt, med respekt for dit privatliv og i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder databeskyttelsesforordningen.  I dette dokument kan du læse, hvordan vi registrerer, behandler og opbevarer dine personoplysninger.  1. Dataansvarlig
  • Sider

Betingelser for samarbejdspartneres behandling af personoplysninger

COK lægger stor vægt på at beskytte kunders, kursisters, studerendes og øvrige samarbejdspartners personoplysninger. Derfor behandler vi personoplysninger ansvarsfuldt, med respekt for privatlivet og i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder databeskyttelsesforordningen.  Undervisere, oplægsholdere og censorer, som i forbindelse med undervisning eller anden deltagelse i COKs aktiviteter kan komme i besiddelse af personoplysninger fra COK, skal derfor læse og acceptere nærværende retningslinjer for samarbejdspartneres behandling af personoplysninger. 1. Dataansvarlig
  • Sider