Databeskyttelse: Behandling af persondata på beskæftigelses- og socialområdet

Få viden om de grundlæggende regler for behandling og deling af personoplysninger og indsigt i databeskyttelsesreglerne og deres sammenhæng med øvrige forvaltningsretlige regler på området. Vi ser bl.a. på, hvornår personoplysninger kan behandles på grundlag af samtykke, og hvornår andre behandlingsgrundlag er mere relevante. Vi kommer også ind på de registreredes rettigheder, herunder forvaltningens opfyldelse af oplysningspligten – med fokus på og eksempler fra eskæftigelses- og socialområdet
  • Forløb

Databeskyttelse: Behandling af persondata på børne- og skoleområdet

Få viden om de grundlæggende regler for behandling af personoplysninger og indsigt databeskyttelsesreglerne og deres sammenhæng med øvrige regler på området. Vi ser bl.a. på, hvornår personoplysninger kan behandles på grundlag af samtykke, og hvornår andre behandlingsgrundlag er mere relevante. Vi kommer også ind på de registreredes rettigheder, herunder forvaltningens opfyldelse af oplysningspligten – med fokus på og eksempler fra børne- og skoleområdet.
  • Forløb

Borgerservice 2018

I år sætter vi fokus på det personlige møde i Borgerservice. Digitalisering er ikke længere et nyt vilkår. Effektivisering og automatisering er en integreret del af vores arbejdsgange. Hvad betyder det for det personlige møde? Er der overhovedet brug for den personlige henvendelseskanal, eller kan vi lader robotterne tage over? Og hvordan ser fremtiden ud i Borgerservice, når databeskyttelsesforordningen træder i kraft om mindre end tre uger? Hvad må vi? Og hvilke konsekvenser får den for vores daglige praksis? Disse og mange flere spørgsmål adresserer vi på årets borgerservicekonference.
  • Sider

Personadatapolitik

COK lægger stor vægt på, at du er tryg ved at være kunde hos os og deltage i COKs aktiviteter. Derfor behandler vi de personoplysninger, du giver os, og som vi registrerer om dig i forbindelse med din tilmelding og deltagelse i COKs aktiviteter, ansvarsfuldt, med respekt for dit privatliv og i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder databeskyttelsesforordningen.  I dette dokument kan du læse, hvordan vi registrerer, behandler og opbevarer dine personoplysninger.  1. Dataansvarlig
  • Sider

Betingelser for samarbejdspartneres behandling af personoplysninger

COK lægger stor vægt på at beskytte kunders, kursisters, studerendes og øvrige samarbejdspartners personoplysninger. Derfor behandler vi personoplysninger ansvarsfuldt, med respekt for privatlivet og i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder databeskyttelsesforordningen.  Undervisere, oplægsholdere og censorer, som i forbindelse med undervisning eller anden deltagelse i COKs aktiviteter kan komme i besiddelse af personoplysninger fra COK, skal derfor læse og acceptere nærværende retningslinjer for samarbejdspartneres behandling af personoplysninger. 1. Dataansvarlig
  • Sider