NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Kursustilbud til socialpsykiatrien er en del af Socialstyrelsens samlede initiativ om styrket kvalitet i socialpsykiatrien og er baseret på den aktuelt bedste viden. Initiativet bidrager til at styrke den igangværende udvikling af socialpsykiatrien med fokus på recovery og rehabilitering for i sidste ende at styrke indsatsen over for mennesker med psykiske vanskeligheder. 

Se alle aktiviteter i kursustilbuddet her.

Praksiskursus om borgerens udvikling og progression

Det er ikke længere muligt at ansøge om dette praksiskursus

Få viden, kompetencer og redskaber, der styrker jeres praksis med et systematisk fokus på borgerens progression og udvikling med afsæt i resultatdokumentation. Fem dage og prøvehandlinger.

Se detaljer
Gem som favorit

Kursus: Ledelse af strategisk kompetenceudvikling

Der udbydes nye kurser i 2022!
Ved at gribe jeres kompetenceudvikling strategisk an, sikrer du, at de ressourcer, I bruger på kompetenceudvikling, reelt styrker jeres faglighed og kvalitet i samarbe

Se detaljer
Gem som favorit
Dato
 • 28.02 - 28.03.2022
 • 19.04 - 17.05.2022
 • 05.09 - 03.10.2022
 • 02.11 - 07.12.2022
Lokation Aarhus, Herlev, Online, Odense

E-læring om uddannelse og beskæftigelse

Få tilgange og metoder til at øge borgere med psykiske lidelsers deltagelse på arbejdsmarkedet og i uddannelse. Fem moduler, der giver en styrket indsats og anviser konkrete og praksisnære veje.

Se detaljer
Gem som favorit
E-læring
Dato
 • November - november 2022
Lokation E-læring

Praksiskursus med fokus på uddannelse og beskæftigelse

Det er ikke længere muligt at ansøge om dette praksiskursus

Fem dages kursus med fokus på at udvikle tilbuddets socialfaglige og metodiske kompetencer til bedre at kunne understøtte borgerens vej (tilbage) til arbejdsmarkedet og implementere metoder hertil.

Se detaljer
Gem som favorit

Praksiskursus om frivillighed og samarbejde med civilsamfundet

Det er ikke længere muligt at ansøge om dette praksiskursus

Styrk din socialpsykiatriske organisations kompetencer til at samarbejde med frivillige og civilsamfund som et led i den recovery-orienterede rehabilitering.

Se detaljer
Gem som favorit

Praksiskursus om psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug

Det er ikke længere muligt at ansøge om dette praksiskursus

Få viden, færdigheder og fælles kompetencer til at øge kvaliteten af indsatsen over for målgrupper, der er ramt af både psykisk lidelse og misbrug. Fire moduler i egen organisation.

Se detaljer
Gem som favorit

E-læring om borgerens udvikling og progression

Med e-læringskurset kan du tilgå 4 tematiske moduler, som styrker dit arbejde med borgerens progression og udvikling på baggrund af resultatdokumentation.

Se detaljer
Gem som favorit
E-læring
Dato
 • November - november 2022
Lokation E-læring

E-læring om recoveryorienteret rehabilitering

Få viden om recovery-orienteret rehabilitering og de centrale begreber, der knytter sig til området. Metoder, praktiske tilgange og materiale, du kan anvende i praksis.

Se detaljer
Gem som favorit
E-læring
Dato
 • November - november 2022
Lokation E-læring

Videnskursus om uddannelse og beskæftigelse

Hvordan kan man med recovery-orienterede metoder og empowermentfokuserede tilgange understøtte en mere direkte uddannelses- og beskæftigelsesrettet indsats for borgere i socialpsykiatrien?

Se detaljer
Gem som favorit
Dato
 • 10.03.2022
 • 05.05.2022
 • 06.10.2022
 • 24.10.2022
Lokation Herlev, Aarhus, Odense, Aalborg

Videnskursus om socialfagligt fokus på sundhed hos borgeren

Bliv klogere på integrationen af somatiske og mentale sundhedsaspekter i det socialpædagogiske arbejde med nye værktøjer, der understøtter borgerens sundhed i den recovery-orienterede rehabilitering.

Se detaljer
Gem som favorit
Dato
 • 08.03.2022
 • 17.03.2022
 • 13.09.2022
 • 21.11.2022
Lokation Odense, Aarhus, Herlev