COVID 19
Sådan afholder COK kurser, uddannelser og konferencer
Se retningslinjer og forholdsregler her

Kursustilbudd til socialpsykiatrien er en del af Socialstyrelsens samlede initiativ om styrket kvalitet i socialpsykiatrien og er baseret på den aktuelt bedste viden. Initiativet bidrager til at styrke den igangværende udvikling af socialpsykiatrien med fokus på recovery og rehabilitering for i sidste ende at styrke indsatsen over for mennesker med psykiske vanskeligheder. 

Se alle aktiviteter i kursustilbuddet her.

Kursus: Ledelse af strategisk kompetenceudvikling

Ved at gribe jeres kompetenceudvikling strategisk an, sikrer du, at de ressourcer, I bruger på kompetenceudvikling, reelt styrker jeres faglighed og kvalitet i samarbejdet med borgeren.

Se detaljer
Gem som favorit
Dato
  • 08.02 - 08.03.2021
  • 06.04 - 04.05.2021
  • 24.08 - 28.09.2021
  • 13.10 - 16.11.2021
Lokation Aarhus, Herlev, Odense, Online

Temadag: Strategisk kompetenceudvikling

På dagen får du inspiration til, hvordan I får mere ud af jeres kompetenceudvikling.
En lille investering med stort udbytte.

Se detaljer
Gem som favorit

E-læring om uddannelse og beskæftigelse

Få viden om tilgange og metoder til at øge borgere med psykiske lidelsers deltagelse på arbejdsmarkedet og i uddannelse. Fem moduler, der lægger grunden til en styrket indsats og anviser veje videre

Se detaljer
Gem som favorit
E-læring

Praksiskursus med fokus på uddannelse og beskæftigelse

Fem dages kursus med fokus på at udvikle tilbuddets socialfaglige og metodiske kompetencer til bedre at kunne understøtte borgerens vej (tilbage) til arbejdsmarkedet og implementere metoder hertil.

Se detaljer
Gem som favorit
Afhold forløbet på din arbejdsplads

Praksiskursus om frivillighed og samarbejde med civilsamfundet

Styrk din socialpsykiatriske organisations kompetencer til at samarbejde med frivillige og civilsamfund som et led i den recovery-orienterede rehabilitering.

Se detaljer
Gem som favorit
Afhold forløbet på din arbejdsplads

Praksiskursus om borgerens udvikling og progression

Få viden, kompetencer og redskaber, der styrker jeres praksis med et systematisk fokus på borgerens progression og udvikling med afsæt i resultatdokumentation. Fem dage og prøvehandlinger.

Se detaljer
Gem som favorit
Afhold forløbet på din arbejdsplads

Praksiskursus om psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug

Kurset foregår hos det enkelte tilbud og tilpasses stedets erfaringer og behov. Kurset strækker sig over fem dage med ledelsesinvolvering, kobling til praksis, konkret metodearbejde og implementering.

Se detaljer
Gem som favorit
Afhold forløbet på din arbejdsplads

E-læring om borgerens udvikling og progression

Med e-læringskurset kan du tilgå 4 tematiske moduler, som styrker dit arbejde med borgerens progression og udvikling på baggrund af resultatdokumentation.

Se detaljer
Gem som favorit
E-læring
Dato
  • November - november 2022
Lokation E-læring

E-læring om recoveryorienteret rehabilitering

Få viden om recovery-orienteret rehabilitering og de centrale begreber, der knytter sig til området. Metoder, praktiske tilgange og materiale, du kan anvende i praksis.

Se detaljer
Gem som favorit
E-læring
Dato
  • November - november 2022
Lokation E-læring

Videnskursus om uddannelse og beskæftigelse

Bliv inspireret til at arbejde mere direkte beskæftigelsesrettet som en del af recovery-indsatsen og hør spændende oplæg om IPS, BIP-projektet, CTI og Job-First.

Se detaljer
Gem som favorit
Dato
  • 08.12.2020
  • 13.04.2021
  • 01.06.2021
Lokation Næstved, Herlev, Online