NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Social teori

Hvordan opstår og fremtræder sociale problemer?
Hvilke sociologiske og psykologiske forklaringer er der på sociale problemer?

Hvordan prioriterer og løser velfærdsstaten og socialpolitikken historisk og aktuelt sociale problemer?
Forstå, hvilken rolle sagsbehandlere har i forhold til løsningen af borgernes problemer og aktuelle socialpolitiske prioriteringer.

Indhold

Socialpolitikkens historiske perspektiver:
• Socialpolitikkens historiske udvikling
• Normernes betydning
• Menneskesyn
• Politisk ideologi
• Konjunkturer
• Borgernes forventninger til det offentlige system og ydelser.

Introduktion til sociale teorier og metode:
• Modernitet
• Globalisering
• Ulighed
• Magt
• Marginalisering
• Socialisering
• Identitet
• Udviklingspsykologi
• Metoder og værktøjer til afdækning af sociale problemer.

Centrale begreber:
• Chanceulighed
• Social arv
• Fattigdomskriterier
• Mangel-, afviger-, konstruktivistisk perspektiv
• Marginalisering.

Samfunds- og sygdomsskabte sociale problemer:
• Ledighed
• Sygdom
• Misbrug
• Sindslidelse
• Opvækstvilkår.

Sagsbehandlerens rolle:
• Professionalisme
• Dobbeltrollen
• Magtesløshed
• Udfordringer og metoder i tværfagligt samarbejde/relationel koordinering
• Forskellige faggruppers perspektiver og dagsordener.

Retssikkerhed, kontrol og dokumentation:
• Journalisering, kontrol og dokumentation for socialarbejdernes arbejde
• Forvaltningsloven
• Retssikkerhedsloven
• Persondataloven
• Offentlighedsloven.

Læringsmål og udbytte:

De studerende skal have viden om og forstå:
• Central anvendt teori og metode
• Sociale problemers forskellige fremtrædelsesformer
• Sociologiske og psykologiske forklaringer på sociale problemers opståen
• Socialpolitikkens og velfærdsstatens udvikling og sammenhæng med internationale, nationale og lokale politiske og økonomiske forhold
• Socialpolitiske grundholdninger
• Borgernes historiske og aktuelle retsstilling i forhold til velfærdsstatens myndighedsudøvelse
• Sagsbehandlerens rolle i krydsfeltet mellem myndighedsudøvelse og hjælper.

De studerende skal:
• Kunne anvende centrale metoder og redskaber
• Kunne anvende teoretiske begreber til at analysere sociale problemstillinger
• Kunne identificere forskellige perspektiver på sociale problemer og socialt arbejde
• Kunne genkende grundbegreberne i socialt arbejde
• Kunne udpege og vurdere forskellige sociale problemstillinger, deres betydning og deres samspil i konkrete borgercases
• Kunne identificere og vurdere en borgers retstilling i forhold til sagsbehandlingsskridt i en konkret situation
• Kunne formidle teoretiske og perspektivere sociale problemstillinger og løsningsmuligheder til samarbejdspartnere og brugere.

De studerende skal:
• Kunne handle inden for de aktuelle politiske, økonomiske og juridiske rammer for socialt arbejde
• Kunne bringe deres viden om sociale problemers opståen og frem-træden ind i konkrete sagsbehandlingsområder
• Kunne agere professionelt i krydsfeltet mellem borger og myndighed
• Kunne deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang
• Selvstændigt kunne tage ansvar for egen faglig udvikling.

Tilrettelæggelse

10 undervisningsgange, der som hovedregel ligger en gang om ugen i tidsrummet 08.30 - 14.45

Særlige forhold

Social teori er på akademiniveau og kan indgå som en del af Kommunomuddannelsen.

Du skal være opmærksom på at de forskellige uddannelsesinstitutioner kan have forskellige afgangskrav til Diplomuddannelsen i socialformidling.

Eksamensform

Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en stillet opgave og med et døgns forberedelsestid.

ECTS
10.00
Målgruppe

Medarbejdere inden for social-, ydelse- og beskæftigelsesområdet.

Kursusdatoer
 • COK Næstved, Kasernevej 20, 2. sal, 4700 Næstved
  Undervisning
  august 2021 - december 2021
  Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en stillet opgave og med et døgns forberedelsestid.
  november 2021 - december 2021
 • COK Odense, Phønix, Schacksgade 39, 5000 Odense C
  Undervisning
  august 2021 - december 2021
  Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en stillet opgave og med et døgns forberedelsestid.
  november 2021 - december 2021
 • COK Vejen, Jyllandsgade 12, 6600 Vejen
  Undervisning
  august 2021 - december 2021
  Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en stillet opgave og med et døgns forberedelsestid.
  november 2021 - december 2021
  Tilmeldingen er bindende efter tilmeldingsfristen
 • COK Aarhus, Hedeager 5, 1. sal, 8200 Aarhus N
  Undervisning
  august 2021 - december 2021
  Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en stillet opgave og med et døgns forberedelsestid.
  november 2021 - december 2021
 • COK Herlev, Lyskær 3 ef, 1. sal, 2730 Herlev
  Undervisning
  16.08.2021 kl. 08:00 - 17.12.2021 kl. 14:45
  Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en stillet opgave og med et døgns forberedelsestid.
  03.11.2021 kl. 09:00 - 05.11.2021 kl. 09:00
 • COK Aalborg, Gasværksvej 24, 3 sal, 9000 Aalborg
  Undervisning
  august 2021 - december 2021
  Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en stillet opgave og med et døgns forberedelsestid.
  november 2021 - december 2021
 • Komponent/COK Herlev, Lyskær 3 ef, 1. sal, 2730 Herlev
  Undervisning
  januar 2022 - maj 2022
  Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en stillet opgave og med et døgns forberedelsestid.
  maj 2022 - juni 2022
 • Komponent/COK Vejen, Jyllandsgade 12, 6600 Vejen
  Undervisning
  januar 2022 - maj 2022
  Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en stillet opgave og med et døgns forberedelsestid.
  maj 2022 - juni 2022
 • Komponent/COK Aarhus, Hedeager 5, 1. sal, 8200 Aarhus N
  Undervisning
  januar 2022 - maj 2022
  Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en stillet opgave og med et døgns forberedelsestid.
  maj 2022 - juni 2022
Videoer
Se video om kurset
Når du vælger startdato og sted opdateres pris, informationer og tilmeldingslink automatisk.
Datoer
COK Aarhus, Hedeager 5, 1. sal, 8200 Aarhus N
Undervisning
august 2021 - december 2021
Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en stillet opgave og med et døgns forberedelsestid.
november 2021 - december 2021
Pris: 13.350 kr.
Prisen er ekskl. moms, og dækker undervisning, undervisningsmaterialer og eksamen.
Tilmeldingsfrist15.04.2021. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Forløb tilpasset arbejdspladsen
Gem som favorit

Vil du vide mere?

Kontakt os i dag