NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Social distance på arbejdet - rekvireret forløb

Få hjælp til at opnå større effekt med omlægning af nye vaner og adfærds-forandring gennem indsigt i menneskers adfærd og skab den rette præmis for dit og andres arbejdsfællesskab.

Corona-krisen VIL ændre vores vaner
Den aktuelle Corona-krise, der pludseligt og uforudset ændrede på manges måder at handle og agere på. Vaner der er blevet brudt, og nye blev hurtigt etableret. Fra de åbenlyse ændringer som videomøder, e-handel og mindre transporttid, har den sociale distance også kaldt på en række reflektioner, for hvad, hvordan og hvem man omgås. Et skifte der både har påvirket vores dagligdag og ikke mindst arbejdsliv.

Bliv bevidst om din og andres vaner
Det handler om at blive bevidst om vanerne – og særligt om, at de uregulerede vaner ikke understøtter de sunde arbejdsfællesskaber i din organisation. Vaner skal brydes før der kan etableres nye. Størsteparten af vores adfærd som mennesker er vanebaserede. Det ville grundlæggende være større udfordring hvis vi ikke havde vanebaserede adfærds-mønstre. Generelt viser studier af adfærd, at vi ved større livsbegivenheder er særligt åbne for at prøve nye veje eller måder at løse opgaver på, og dermed bryde med de vanlige vaner. Både under og i tiden efter Corona-krisen vil medarbejdere derfor bryde deres normale måder at mødes og omgås hinanden, som i dag viser at flere åbner øjnene for nye måder de ikke før så mulige. Det er man som organisation nødt til at agere på, så man kan understøtte sine medarbejdere bedst muligt på kort sigt, og sikre rette betingelser for sin organisation på lang sigt.
Det er dermed vigtigt at undgå at undervurdere den langsigtede effekt, såvel som at overvurdere hvad den på kort sigt påvirker. Der vil dannes nye vaner nu, som får konsekvenser på længere sigt for dine medarbejderes og din organisations kultur og adfærd.

Hvis du har behov for at forstå adfærdsændringer og vanernes magt for at sikre gode og brugbare værktøjer for din organisation, er du velkommen til at tage kontakt til Komponent der gerne understøtter dig og din organisation i social distance på arbejdet.

  • Adfærdsrum 1: Ny hverdag - tilbage på arbejde (45 min webinar + digitale øvelser + guides)
  • Adfærdsrum 2: På arbejdspladsen (45 min webinar + digitale øvelser + guides)
  • Adfærdsrum 3: Fasthold ny hverdag (45 min webinar + digitale øvelser + guides)
Målgruppe

Alle medarbejdere og ledere.

Forløb tilpasset arbejdspladsen
Gem som favorit

Vil du vide mere?

Kontakt os i dag