Skoleudvikling i fælles retning

Vi udvikler læringsledelses-workshops og digitale læringsforløb til jeres skole - på baggrund af seminarer for ledelse, teamkoordinatorer og ressourcepersoner. I fællesskab skaber I retning - og ejerskab til skolens strategi.

På baggrund af COKs erfaringer fra Program for læringsledelse udvikler vi workshop samt digitale læringsforløb for netop jeres skole. Vi sammensætter et forløb til jer, ud fra jeres arbejde i forudgående seminarer. Forløbet sammensættes af:

Workshops for skoleledelser, teamkoordinatorer og kommunale ressourcepersoner (3,5 timer)

Workshop’en afholdes som arbejdende værksted med afsæt i jeres aktuelle behov, og COK faciliterer processen. Formålet er at bringe alle deltagere sammen og i fællesskab etablere professionelle læringsfællesskaber m.h.p. at skabe ejerskab til skolens strategi. Workshoppen skal:

  • Skabe retning i indsatsen og sammenhængskraft mellem de involverede.
  • Styrke skolernes indsats i forhold til det/de valgte temaer.
  • Styrke ressourcepersonernes bidrag til skolens valgteindsats/indsatser

Indholdsmæssigt arbejder vi med at undersøge:

  • Hvilke aktiviteter har vi brug for i arbejdet med at understøttesamarbejdet mellem de involverede (skoleledelse, pædagogiske medarbejdere, ressourcepersoner) i udviklingen af de professionelle læringsfællesskaber
  • Strategisk planlægning i forhold til håndtering af praksisnæreopgaver og problemstillinger
  • Planlægning af pædagogisk arrangement for skolensmedarbejdere med fokus på de/det valgte temaer /digitale læringsforløb.

Digitale læringsforløb

Med afsæt i lokale data udvikler COK 3-5 digitale læringsforløb med afsæt i almendidaktiske og pædagogiske emner, fx lærere og pædagogers samarbejde, feedback og klasseledelse, inklusionsproblematikken mv. De digitale læringsforløb indeholder opgaver til lærere og pædagoger, som skolens ledelse giver feedback på.

Ledelsedialoger

Som afslutning på forløbet kan I vælge at tilrettelægge ledelsedialoger i klynger af 3-4 ledelsesteams (hvis flere skoler I kommunen er involveret i forløbet). Formålet er at kommunens ledelsesteams sparrer med hinanden om det fremadrettede arbejde. Hvordan? 
Forløbet tilrettelægges i egen kommune eller i samarbejde med andre kommuner med henblik på at koble til jeres egne udviklingsprocesser og høste fordelen af at opbygge et netværk, der samtidig styrkes i relationen til hinanden og forståelsen af fælles mål og opgaver.