Målgruppe

Administative medarbejdere på skoler og dagtilbud

Kursusdatoer
 • Herlev, COK Hovedstaden, Lyskær 3 ef, 1. sal, 2730 Herlev
  Undervisning
  januar 2019 - juni 2019
  Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en Synopsis
  maj 2019 - juni 2019
 • Herlev, COK Hovedstaden, Lyskær 3 ef, 1. sal, 2730 Herlev
  Undervisning
  august 2018 - december 2018
  Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en Synopsis
  november 2018 - december 2018
 • Vejen, COK Syd, Jyllandsgade 12, 6600 Vejen
  Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en Synopsis
  december 2018
  Undervisning
  august 2018 - november 2018
 • Vejen, COK Syd, Jyllandsgade 12, 6600 Vejen
  Undervisning
  januar 2019 - maj 2019
  Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en Synopsis
  maj 2019 - juni 2019
Datoer
Herlev, COK Hovedstaden, Lyskær 3 ef, 1. sal, 2730 Herlev
Undervisning
august 2018 - december 2018
Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en Synopsis
november 2018 - december 2018
Pris: 12.750 kr.
Prisen er ekskl. moms, og dækker undervisning, undervisningsmaterialer og eksamen.
Tilmeldingsfrist15.04.2018. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Forløb tilpasset arbejdspladsen
Gem som favorit

Administration på skoler og børne- og ungeområdet

Et modul designet til arbejdsopgaverne i de administrative funktioner og rolle på skoler og på børne- og ungeområdet

Her får du en forståelse for din egen rolle i opgaveløsningen på din arbejdsplads. Du bliver i stand til kompetent, selvstændigt og i samarbejde med ledelsen og øvrige samarbejdspartnere at sætte din viden, kompetencer, dig selv og din rolle i spil. Du får kompetencer så du kan opfylde kravene om kvalitet og service i forhold til de mange forskellige opgaver du løser.

Indhold

Rammerne for folkeskolen og dagtilbudsområdet
- Folkeskolens og dagtilbudsområdets struktur og forordninger
- Kompetence- og ansvarsfordeling
- Styringsvedtægter
- Loyalitet og tavshedspligt, etik og værdier
- Love og regler
- Afsendelse og modtagelse af skriftlige henvendelser
- Journalisering i e-doc – åbne og lukkede postlister
- Lovkrav omkring data m.m.

Kompetencer
Kend din kerneopgave (og bevar/find fokus). Hvad er kerneopgaver og
hvad er min kerneopgave?

Elevadministration, herunder:
- Ind- og udskrivninger, flytning
- Prøveafvikling, herunder nationale tests
- Tosprogede elever

Personaleadministration, herunder:
- Løn- og ansættelsesforhold/overenskomster
- Orlovsordninger og barsel
- Fravær og vikardækning

Budget og regnskabsopgaver, herunder:
- Budget- og regnskabssystemer
- Økonomistyring, herunder styringsparadigmer (New Public
Management/New Public Governance)
- Revision og kendskab til revisionskrav

Sagsbehandling, herunder:
- Retlige rammer for sagsbehandling
- Sagsbehandlingens tilrettelæggelse, udførelse og opfølgning
- Administrative systemer, økonomisystemer o.lign.
- Etik og god forvaltningsskik i sagsbehandling

Øvrige opgaver

Læringsmål og udbytte

De studerende skal
• opnå viden om de administrative opgaver på skolen/administrative fællesskaber i en decentral organisation med central styring
• opnå viden om skolens/administrative fællesskabers interne og eksterne administrative opgaver i relation til børn, elever, forældre og personale
• forstå målene og rammerne for folkeskolens/dagtilbuddets virke
• forstå betydningen af god forvaltningsskik
• forstå relationernes betydning for en attraktiv arbejdsplads
• opnå viden om grundlæggende teorier om kommunikation og formidling og kunne anvende denne viden i praksis

De studerende skal
• få forudsætninger for at udføre de administrative opgaver på skolen/i dagtilbuddet i et samspil med skolens/dagtilbuddets interessenter
• kunne finde relevante love og arbejde metodisk og systematisk med dem, således at de kan anvende dem på konkrete problemstillinger under hensyntagen til god forvaltningsskik
• kunne deltage aktivt og kompetent i arbejdet med kvalitetssikring af skolens/dagtilbuddets opgaveløsning
• kunne sætte deres viden, kompetencer, dem selv og deres rolle i spil

De studerende skal
• i samarbejde med ledelse og kolleger blive i stand til gennem analyse og prioritering at arbejde systematisk i den daglige administration og kunne udvikle egen praksis under hensyntagen til den til enhver tid gældende kontekst
• kunne være aktive medspillere i forbindelse med nye tendenser/ny udvikling på området og kunne bidrage til arbejdspladsens/organisationens opgaveløsning og udvikling
• kunne håndtere forandrings- og udviklingsorienterede opgaver og situationer
• kunne vurdere betydningen af kvalitet og service i samarbejdet med skolens brugere
• blive i stand til at analysere og vurdere, hvilke love og bestemmelser der er relevante i forhold til konkrete opgaver

Særlige forhold

Modulet er på akademiniveau og kan indgå som en del af Kommunomuddannelsen

Eksamensform

Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en synopsis.

ECTS
10.00

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er