Målgruppe

Skolernes ledelsesteams og forvaltningschefer.

Gem som favorit

Skoleledelsesseminar

Arbejd med strategisk planlægning af hvordan I kan anvende data systematisk hos jer, og få styrket skoleledelsen i at lede professionelle læringsfællesskaber.

Indhold

Som partner i Program for læringsledelse (www.læringsledelse.dk) har COK udviklet viden og metoder til arbejdet med ledelse af lærere- og elevers læring - på et datainformeret grundlag. Med afsæt i disse erfaringer har vi udviklet et seminar for skoleledelser og forvaltningschefer, som har til formål at understøtte skoleledelserne i at lede professionelle læringsfællesskaber, der har fokus på elevernes læring og trivsel. På seminaret arbejder kommunens skoleledelsesteam med afsæt i egne data med udvikling af professionelle læringsfællesskaber på egen skole. Forvaltningens ledelse deltager med henblik på at styrke forankring. Seminaret er et element i en helhedsorienteret tilgang til skoleudvikling - men kan også stå alene.

Seminaret indeholder:
Dag 1:
Introduktion til de grundlæggende principper i arbejdet med datainformeret og forskningsbaseret læringsledelse
Hvorfor har datainformeret læringsledelse effekt på elevernes læring?
Hvad betyder det at have en sammenhængende datainformeret proces, og hvilke procedurer består den af?
Hvad er professionelle læringsfællesskaber?
Hvilken organisationsstruktur er nødvendig for professionelle læringsfællesskaber og hvorfor?
Hvilke understøttende systemer skal opbygges på hele skolen?
Hvad vil det sige at arbejde helhedsorienteret med læringsledelse?
Refleksioner over muligheder og betingelser i egen kommune og på egen skole

Dag 2:
Præsentation af model til ledelse af arbejdet - fra data til pædagogisk praksis
Udvikling af eget arbejde med læringsledelse. De enkelte teams arbejder med:
- at skabe en overordnet plan og en organisatorisk struktur for datainformeret læringsledelse
- at skabe overblik over datamateriale på skole -, klasse-,elev-, kommunalt- samt nationalt niveau
- at skabe sammenhæng mellem de enkelte klasser, skolen og andre skoler

Dag 3:
Udarbejdelse af en realistisk og meningsfuld strategisk handleplan forarbejdet med læringsledelse.

Som opfølgning indgår ledelserne i dialoger på klyngemøder (3-4 teams af gangen) med henblik på at kvalificere arbejdet med data og strategisk planlægning.

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er