Skoleledelse på diplomniveau

Reformens krav til skolen gør, at der i endnu højere grad er behov for en stærk skoleledelse, som på et evidensinformeret grundlag sætter retning og arbejder målrettet med læringsledelse med det klare formål at øge elevernes trivsel og læringsudbytte.
Med COKs skolelederuddannelse kan du nu tage en fuld lederuddannelse på diplomniveau særligt målrettet ledere i den moderne folkeskole. Her styrkes du i din ledelsesopgave gennem arbejdet med tre centrale temaer: 
 
  • Pædagogisk ledelse som læringsledelse med fokus på mål og resultater
  • Skoleledelse som personaleledelse i en læringskultur
  • Skoleledelse som netværksledelse.

Skal alle skoleledere i din kommune have en uddannelse i skoleledelse diplomniveau? Kontakt os for at høre mere om, hvordan vi kan tilpasse uddannelsen, så den understøtter jeres kommunes strategi og behov. 

Uddannelsens undervisning veksler mellem oplæg og øvelser med tæt tilknytning til din egen organisation eller skole. Dermed udvikler du din teoretiske og praktiske viden om ledelse af skoler, hvor elevernes og medarbejdernes læring og faglige udvikling er i centrum. Derudover præsentereres du for konkrete værktøjer som f.eks. udarbejdelse af handleplaner, coachingværktøjer og feedback-teknikker, du kan bruge i udviklingen af din egen ledelsespraksis.

Ved rekvirerede forløb er der desuden mulighed for at tilføje yderlige elementer, såsom oplæg og workshops med inspirerende gæsteundervisere fra forskning og praksis, læringscamp med overnatning og mulighed for at danne netværk på tværs af landet, Masterclasses, studietur mv.  

Målgruppe

Uddannelsen er målrettet alle skoleledere i grundskolen, pædagogiske afdelingsledere og ledere af skolefritidsordninger samt pædagogiske konsulenter med ledelseslignende opgaver. 
 

Uddannelsens opbygning

Skoleledelsesuddannelsen består i alt af ti moduler: Seks grundmoduler, tre valgmoduler og et speciale (i alt 60 ECTS). Du kan gennemføre uddannelsen som en samlet uddannelse på i alt 3½ år, eller du kan tage enkelte moduler, hvis du f.eks. allerede er i gang med en diplomuddannelse i ledelse.