Diplom i skoleledelse

Ny diplomuddannelse i skoleledelse ruster dig til at stå i spidsen for drift og udvikling. Udbydes af COK fra 2019.

Fra 2019 kan COK tilbyde en fuld lederuddannelse på diplomniveau udviklet særligt til ledere i folkeskolen. 

Med den nye diplomuddannelse i skoleledelse kan COK tilbyde en praksisnær og målrettet uddannelse. Her får du som skoleleder mulighed for at styrke ledelsesarbejdet på din egen skole og i relation til forvaltningen, skolebestyrelser og de øvrige aktører i og omkring folkeskolen. 

Diplom i skoleledelse tager udgangspunkt i din egen hverdag og vilkårene på din skole, og undervejs i uddannelsen får du nye perspektiver på dit eget lederskab, mulighed for sparring med andre skoleledere, som kender dine udfordringer og muligheder, og konkrete værktøjer til at lede folkeskolen.
 
Dit faglige og personlige udbytte:

 • Viden om folkeskolens kerneopgave og skolelederens rolle heri
 • Indsigt i skolelederens handle- og mulighedsrum og de dilemmaer, der knytter sig til ledelse i og af folkeskolen
 • Viden om administration, jura og økonomi så du kan drifte og udvikle folkeskolen
 • Kompetencer til at udvikle faglige læringsmiljøer og styrke den pædagogiske praksis
 • Viden og værktøjer til at lede arbejdet med data, evaluering og kvalitet i folkeskolen
 • Indsigt i din egen ledelsesstil i forhold til at drive og udvikle folkeskolen
 • Et stærkt netværk med andre skoleledere. 

Opbygning

Uddannelsen består af tre generelle grundmoduler: Det personlige lederskab og forandring, Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling og Organisation, udvikling og samskabelse, to skolemoduler og et skolespecifikt speciale.

Skolemodul 1: Pædagogisk, didaktisk og datainformeret ledelse (10 ECTS)

På dette modul lærer du at skabe de ledelsesmæssige og faglige rammer for udvikling af folkeskolen med udgangspunkt i data, evidens og viden. 

Modulets temaer: 

 • Pædagogisk og didaktisk ledelse og udvikling
 • Viden om undervisningsmetoder til elevers læring og trivsel
 • Data- og evidensbaseret ledelse i folkeskolen

COK har med dette modul indgået et samarbejde med Aalborg Universitet. Det betyder, at vi kan tilbyde den nyeste viden fra forskning koblet med erfaringer fra Program for Læringsledelse – et fireårigt udviklingsprogram støttet af Mærsk Fonden, som 13 kommuner, COK og AAU deltager i. 

Skolemodul 2: Skoleledelse (5 ECTS)

På dette modul får du vigtig viden om de juridiske og forvaltningsmæssige rammer for skolens virke, ligesom du lærer at styre og lede skolens økonomi, udvikling og samarbejde med eksterne aktører. 

Modulets temaer: 

 • Folkeskolens formål og juridiske grundlag 
 • Styringsforståelse og samarbejdet med skolebestyrelse og forvaltningen
 • Kendskab til skolereformer og deres indflydelse på skolens virke og opgaver.

Derfor skal du vælge COK

 • COK er den største udbyder af den offentlige lederuddannelse på diplomniveau (DOL) målrettet kommunale ledere
 • COK har bidraget til udviklingen af Diplom i Skoleledelse, bl.a. med afsæt i vores mange års erfaring med og viden om praksisnær kompetenceudvikling af skoleledere. 
 • Underviserne på COKs Diplom i Skoleledelse har stor faglig viden og praksiskendskab til skoleledelse, så de kan bidrage til deltagernes udvikling af egen ledelsespraksis. 
 • Diplom i skoleledelse trækker på COKs viden om kommunal forvaltning og udvikling – herunder Grunduddannelse i skoleledelse, som COK gennem flere år har udbudt. 
 • COK har siden 2008 uddannet 14.000 kommunale ledere i offentlig ledelse, heriblandt mange skoleledere.
  ​​​​​

Vi opdaterer løbende denne side med nye informationer om diplomuddannelsen i skoleledelse. Du kan også følge med i COKs nyhedsbrev – så får du nyt direkte i din indbakke. 
 

Kontakt os allerede i dag

Vil du høre mere om mulighederne for at tage en skolelederuddannelse på diplomniveau hos COK? Eller er du interesseret i at vide, hvordan vi kan skræddersy et lokalt lederudviklingsforløb med udgangspunkt i skolelederuddannelsen? Så kontakt os i dag: