Skolebestyrelsens arbejde med tilsyn og elevinddragelse

Sæt særlig fokus på tilsynsopgaven og elevernes inddragelse.

Indhold

I tæt samarbejde med Danske Skoleelever har COK udviklet et forløb om tilsynsopgaven og elevernes inddragelse i skolebestyrelsens arbejde omkring tilsyn med et særligt blik på trivselsområdet.

Forløbets ambition er at danne grundlag for - Et meningsgivende skolebestyrelsesarbejde i håndterbare rammer, hvor skolens elever inddrages mere aktivt i arbejdet med at skabe bedre læringsmiljøer for alle gennem kvalitativt tilsyn.

Baggrund
I efteråret 2018 har COK gennemført en række introkurser om grundlæggende regler og rammer i skolebestyrelsens arbejde. Forældrevalgte, elever, ledere, forvaltningschefer og politikere har derigennem skabt grundlag for den bedst mulige opstart på bestyrelsesarbejdet.

Vi har oplevet, at de relationer, dialoger og samarbejder, der er opstået i mødet mellem kommunalbestyrelsen, forvaltningen, ledelsen og skolebestyrelsen, er værdifulde i forhold til at skabe fælles rammer og retning i udviklingen og driften af den lokale folkeskole.

Deltagerne har fået indsigt og indblik i forskellige perspektiver, og der er opstået bæredygtige VI-fortællinger alle steder, som er vigtige at holde i live fremadrettet.

Gennem tre effektive timer guides deltagerne på dette kursus gennem følgende punkter:

Tilsyn gennem evaluering af principper

 • Opfølgning af principper.
 • Bevæger vi os i den ønskede retning?
 • Retningsgivende/evaluerbare principper,
 • Hvordan får vi lavet de rigtige principper?
 • Konkret arbejde med principper.
 • Succeskriterier
 • SMART MÅL
 • Gode eksempler

Tilsyn via data

 • Afsæt i trivselsmåling
 • Systematisk inddragelse af eleverne
 • Vi ser på data sammen
 • Med afsæt i lokale trivselsundersøgelser udvælges spørgsmål, som der sættes særligt fokus på:
  - Hvordan kan elevrådet inddraget i arbejdet med kvalitative data
  - Hvordan kan skolebestyrelsen arbejde med kvalitative data.

Tilsyn via kvalitetsrapporten:

 • Hvilke data indgår i kvalitetsrapporten
 • Hvordan kan/bør disse data indgå i tilsynsopgaven

Kurset forløber sig over tre effektive timer, hvor COK og Danske Skoleelever i fællesskab vil guide deltagerne igennem en fremadrettet og retningsgivende proces for et meningsgivende, kvalitativt og inddragende skolebestyrelsesarbejde, hvor eleverne inddrages mere aktivt.

Kurset er en oplagt forlængelse af introduktionskurset for nye skolebestyrelser, og kan derved udgøre et årligt tilbagevendende møde mellem skolebestyrelse, ledelse, forvaltning og politikere. Men det kan også sagtens stå alene. Kurset tilrettelæggelses naturligvis, så det passer helt ind i jeres lokale kontekst.

Kontakt os for nærmere aftale om indhold og pris.

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er