Helhedsorienteret udvikling af skole og dagtilbud

I COK støtter vi jer i at indfri jeres ambitiøse visioner på dagtilbuds- og skoleområdet. Vi ved, at kompetenceudviklingsbehov sjældent løses gennem generiske kursustilbud. Nye udviklings- og læringstiltag skal passe ind i jeres eksisterende strategier for kompetenceudvikling og kvalitetsløft. 

Vi har erfaring med at skræddersy udviklings- og kompetenceforløb, der matcher den enkelte kommunes behov i jeres arbejde med at skabe sammenhængende læringsmiljøer for 0-18 årsområdet. 

Du kan her læse mere om COKs ydelser til skole- og dagtilbudsområdet. Du kan bl.a. se hvordan vi har hjulpet andre kommuner med kompetence- og kapacitetsopbygning, eller du kan læse om Program for læringsledelse, hvor 13 kommuner og mere end 10.000 ledere og medarbejdere deltager i et fire-årigt skoleudviklingsprojekt finansieret af A. P. Møller Fonden.

Vi tilbyder også en række åbne kurser og aktiviteter for ledere og nøglemedarbejdere på skole- og dagtilbudsområdet – se kursuslisterne nedenfor eller tilmeld dig vores nyhedsbrev, så får du seneste nyt om aktiviteter direkte i din indbakke. 


Børn og unge i udsatte positioner


Vi har en tæt kontakt og et løbende samarbejde med KL, kommuner, ministerier og interesseorganisationer og har nedsat et Advisory Board på børn- og ungeområdet (link til det). Det betyder, at COK har oparbejdet en dyb forståelse for de krav og behov, som skole- og dagtilbudsområdet skal imødekomme og de afledte dilemmaer og krydspres, som det kan stille ledere og medarbejdere 

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er