COVID 19
Sådan afholder COK kurser, uddannelser og konferencer
Se retningslinjer og forholdsregler her

Skab værdi for borgerne: Effektbaseret styring på vej

Bliv inspireret af de mest visionære og nyskabende erfaringer med udvikling af økonomiske styringsmodeller, som giver større ledelsesmæssige frihedsgrader og fremmer resultatskabelse.

Nyhed: Hybrid-undervisning - deltag online
Som noget nyt kan COK tilbyde hybrid-undervisning. Inspirationsdagen foregår på Hotel Koldingfjord, hvor der vil være mulighed for at deltage fysisk (det fysiske deltagerantal er begrænset), og derudover er der mulighed for at deltage online. Hotellet har professionelt udstyr, så vi får den bedst mulige lyd både fra rummet og underviseren, ligesom onlinedeltagerne vil kunne høres i hele rummet og ses på projektor. På den måde kan vi kombinere fremmødeundervisning og online undervisning på en helt ny måde.

Hvis man i kommunen har adgang til videomødeudstyr (mikrofon og højtaler egnet til lyd i rummet samt konferencekamera), vil det være muligt at deltage sammen sine kolleger som en gruppe fra et fælles lokale. Se mere under afsnittet om ”praktiske forhold”.

Hvorfor skal den økonomiske styring være effektbaseret?

Effektiviseringer og stram økonomisk styring er kun det første skridt
Når vi skal skabe værdi for borgeren og levere mest mulig kommunal service for de knappe ressourcer, er det ikke tilstrækkeligt at fokusere på effektiviseringer og en stram økonomisk styring. Lige så vigtigt er det, at den indsats, vi vælger, skaber den størst mulige værdi og effekt. I de senere år har effektbaseret styring med rette fået større betydning, og flere kommuner er i gang med at ændre de økonomiske styringsmodeller, så de giver større ledelsesmæssige frihedsgrader og fremmer resultatskabelse.

Giv bevillinger til at skabe resultater
Grundlæggende handler effektbaseret økonomistyring om, at der skabes stærke ledelsesrum og gives bevillinger til at skabe resultater fremfor at styre efter normeringer og aktiviteter. Det indebærer et helt nyt styringsprincip, hvor tildelingsmodellerne udvikles ud fra, hvilken værdi og effekt vi ønsker at opnå, og hvor takster ikke baseres på antal dage, men tilrettelægges forløbsbaseret og baseres på effekter.

Økonomistyring, der forener høj effektivitet og værdi for borgeren
Mange kommuner har – med udgangspunkt i blandt andet forandringsteorier – sat fokus på, hvordan de ressourcer, der sættes ind, omsættes til aktiviteter og ydelser, der skaber resultater og effekt. Effektbaseret økonomistyring drejer sig om at indføre bevillingsprincipper, der følger forandringsteorierne og fremmer både høj effektivitet og gode resultater. Med andre ord knyttes bevillingerne direkte sammen med resultater og effekt.

Tilrettelæggelse

På inspirationsdagen får du grundlag for at vurdere, hvordan din kommune kan arbejde med effektbaseret økonomistyring. Inspirationsdagen afholdes på Hotel Koldingfjord den 1. marts 2021 kl. 9.00 -17.00. Selvom vi også er online er dagen dialogbaseret, hvilket betyder, at der er rig lejlighed til at udveksle erfaringer og diskutere de konkrete muligheder og udfordringer, der bringes op i løbet af dagen.

Deltagerne, der er til stede fysisk, får udleveret et kursusmateriale, der udover kopier af slides også omfatter udvalgte praktiskorienterede artikler, notater mv. om de teknikker og metoder, der indgår i en effektbaseret økonomistyring. Online-deltagerne får materialet sendt pr. post eller mail. Materialet kan anvendes i det efterfølgende daglige arbejde med udviklingen af nye økonomistyringsteknikker og -principper i din egen kommune.

Undervisere/ Oplægsholdere

Inspirationsdagen gennemføres af Per Nikolaj Bukh, som er professor ved Aalborg Universitet, hvor han beskæftiger sig med mål- og resultatstyring, effektbaseret styring samt økonomistyring og strategi. Han er en af landets førende eksperter i design af effektbaserede økonomistyringsmodeller og har mange års erfaring med praktisk orienterede udviklings- og undervisningsforløb.

Herudover har Per Nikolaj Bukh rådgivet en mængde kommuner og virksomheder i forbindelse med indførelse af nye økonomistyringsmodeller; heriblandt Odense Kommune, der i Ældre- og Handicapforvaltningen har landets mest omfattende og avancerede erfaringer med effektbaserede økonomimodeller. Se yderligere information på www.pnbukh.com.

Målgruppe

Inspirationsdagen er for alle, der beskæftiger sig med ledelse, strategi og styring. Fokus er på at skabe en ny og effektiv styring, så I kan nå jeres ambitiøse faglige mål samtidig med at budgetterne overholdes gennem effektbaseret økonomistyring. Du får gennem eksempler og på baggrund af omfattende erfaringer, indblik i, hvad det indebærer og kræver at arbejde effektbaseret, samt i hvordan effektbaseret økonomistyring kan implementeres i din kommune.

Inspirationsdagen er derfor relevant for alle, der beskæftiger sig med ledelse og strategi både centralt og decentralt, samt medarbejdere i kommunernes økonomi- og planlægningsafdelinger mv. Den er også relevant for faglige ledere, der vil deltage i udviklingen af en ny styringsmodel, som skaber decentrale frihedsgrader og nye rammer for fremtidens kommune. Ligeledes giver inspirationsdagen specialister med fokus på strategi, udvikling, styring, kvalitet og evaluering kompetencer til at deltage i udviklingen af effektbaseret økonomistyring.

Kursusdatoer
 • Fysisk fremmøde på Koldingfjord, Fjordvej 154, 6000 Kolding
  kr. 3.550,- ekskl. moms

  Online deltagelse
  kr. 3.000,- ekskl. moms

  Onlinegruppe deltagelse
  kr. 15.000,- ekskl. moms

  Den 01.03.2021
  kl. 08:30 - kl. 17:00
Når du vælger startdato og sted opdateres pris, informationer og tilmeldingslink automatisk.
Datoer
Fysisk fremmøde på Koldingfjord, Fjordvej 154, 6000 Kolding
kr. 3.550,- ekskl. moms

Online deltagelse
kr. 3.000,- ekskl. moms

Onlinegruppe deltagelse
kr. 15.000,- ekskl. moms

Den 01.03.2021
kl. 08:30 - kl. 17:00
Pris: 3.550 kr.
Prisen er 3.000 kr. ekskl. moms pr. onlinedeltager, hvilket dækker undervisning og kursusmaterialer (tilsendes elektronisk). Hvis man deltager fysisk, er prisen 3.550 kr. ekskl. moms pr. deltager, hvilket dækker undervsining, kursusmateriale og forplejning. Hvis man i kommunen har adgang til videomødeudstyr (mikrofon og højtaler egnet til lyd i rummet samt konferencekamera), vil det være muligt at deltage sammen med sine kolleger, som en gruppe fra et fælles lokale. Ved gruppedeltagelse faktureres for 5 onlinedeltage, dvs. 15.000 kr. ekskl. moms i alt. Der er mulighed for at deltage op til 15 deltagere som en onlinegruppe. Faktura sendes, når tilmeldingsfristen udløber. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.
Tilmeldingsfrist08.02.2021. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Forløb tilpasset arbejdspladsen
Gem som favorit

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er