Skab organisatorisk handlekraft med formelt kompetencegivende ledelsesudvikling

Med Den Offentlige lederuddannelse (DOL) styrkes de kommunale lederes kompetencer til at understøtte effektivitet og kvalitetsudvikling, til at reflektere og navigere i kompleksitet og til at skabe sammenhæng og merværdi for borgere og brugere.

For os er lederuddannelse ikke kun individuel kompetenceudvikling og opkvalificering. Kompetencer er mere end iboende viden, erfaring og faglighed hos den enkelte leder. Kompetencer er den organisatoriske muskel, der sikrer sikker effektiv drift og skaber fornyelse i den kommunale opgaveløsning. Kompetencer er altså en organisatorisk kapacitet, som sætter de kommunale ledere i stand til drive og fortsat udvikle kommunal velfærd. Kort sagt:

Kompetencer skaber organisatorisk handlekraft.

Læs vores folder her, hvor du kan se eksempler på, hvordan vi med afsæt i DOL har udviklet den organisatoriske ledelseskapacitet i tæt samarbejde med kommunerne.