NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Sådan skaber du den bedste dialog med borgerne online

...hvis du fx skal undervise ledige som kommunal beskæftigelseskonsulent

Indhold

Ledige i hele Danmark har igen ret til hjælp og vejledning. Digitale samtaler og undervisning bliver genindført med alle målgrupper, og virksomhedsrettede tilbud bliver igen mulige. Under nedlukningen har de danske jobcentre i vid udstrækning brugt telefon og videoopkald til at holde kontakten og skaffe ledige i job, men hvordan bruger I erfaringerne og skærper jeres kompetencer online, så I styrker fremtidens beskæftigelsesindsats?

Og hvis tiden er knap, og når hverken du eller din leder kan afse en hel dag til kursus, så er Komponents nyeste morgenmøderække/online-række måske noget for dig?

Brænder du for at hjælpe borgere tilbage til arbejdsmarkedet samt skabe gode resultater i samspil med borgerne? Når svaret er ja, så oplever du sikkert også behovet for at gennemføre undervisning på onlineplatforme såsom MS Teams, Zoom eller Google. Men hvordan forholder du dig både til den tekniske løsning og den pædagogiske løsning, når du både skal motivere, formidle og styre teknikken?

Med afsæt i vore erfaringer med onlineløsninger, så tilbyder vi dig nu en dag, hvor fokus ikke kun er på den tekniske side af sagen, men også på at give dig værtøjer til at planlægge og gennemføre den næste undervisning for ledige – vel at mærke online!

Kom og få viden og inspiration om undervisning online og mød andre beskæftigelseskonsulenter, som sætter en ære i god undervisning online!

Du kan læse mere her

Der kan maks være 20 deltagere på holdet, så skynd dig at tilmelde dig.

Kurset afholdes på platformen Teams.

Tilrettelæggelse

Der er altid noget før, under og efter

Kurset er bygget op i de 3 undervisningsmæssige faser – før, under og efter, og her vil vi komme rundt om temaer som:

Før
Platformen Teams/Zoom/Google – fordele og ulemper; herunder
- Synkron/asykron læring
- Juraen/sikkerheden og teknikken
Opmærksomhed på kommunikationen forinden til deltagerne
Kend dine deltagere og kend teknikken bag!

Under
Hvem sidder der bag skærmen – få deltageren godt ombord (tjek in)
Hvordan får du budskabet ud over rampen?
Interaktion deltagerne imellem
Break-Out Session blandt deltagerne – kan man det?
Brug af andre programmer undervejs
Kan man lave en walk ´n talk online?

Efter
Efterbearbejdning af online læring
Hvordan fastholder vi det lærte – mellem undervisningsgange?
Redigering af videoer

Efter formiddagen får deltagerne stillet en opgave: De skal parvis indkalde til et Team-møde og afholde en 10 minutters præsentation for hinanden. Herefter skal de over for de andre kunne præsentere 2 vigtige pointer for hinanden. Det afholder vi fælles som en times opsamling ca. 1 ½ uge efter.

Undervisere/ Oplægsholdere

Underviser er chefkonsulent og tidligere lektor ved Professionshøjskolen UCC, Martin Nielsen, som igennem mange år har undervist på bl.a. VoksenPædagogiskGrunduddannelse. Samtidig har Martin Nielsen igennem flere år omlagt forløb – og gennemført dem – i det kommunale Danmark.

Målgruppe

Kursusdagen er specielt rettet mod kommunale beskæftigelseskonsulenter, som har brug for ny viden og inspiration til, hvordan de bliver en endnu bedre til at undervise ledige online.

Prisen er ekskl. moms. Faktura sendes ud 1-2 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne. Tilmeldingen er bindende, efter tilmeldingsfristens udløb.
Gem som favorit

Vil du vide mere?

Kontakt os i dag