NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Skab bedre kvalitet i statusrapporterne

Der stilles i dag stigende krav til dokumentation og effektmåling i det socialpædagogiske arbejde. De skriftlige statusrapporter ses som spejlet på kvaliteten i den sociale indsats.

Målene i handleplanen er blevet et centralt omdrejningspunkt på opfølgningsmøderne, og det er vigtigt at både dokumentationsprocessen men også statusrapporterne afspejler den udvikling som barnet eller den unge har haft ift. handleplansmålene.

Formålet med temadagen er at optimere den skriftlige dokumentation og formidling. Vi sætter fokus på etik, leverandørens rolle, flow og sammenhænge i skriftlig dokumentation og kvalitetssikring. Vi stiller endvidere skarpt på sondringen mellem objektiv beskrivelse, analyse og faglig vurdering.

Efter endt kursusdag er deltagerne i stand til at:

- Vurdere de etiske aspekter ved udarbejdelse af skriftligt materiale.
- Skelne mellem egne værdier og normer og målgruppens behov.
- Øget opmærksomhed på skriftlighed, som formidling.

Kurset vil blive gennemført som en hybrid mellem oplæg, gennemarbejdelse af cases og dialog

Målgruppe

Alle i kommunerne der arbejder med dokumentation i statusrapporter. (udfører)

Kan kun rekvireres hjem til kommunen

Forløb tilpasset arbejdspladsen
Gem som favorit

Vil du vide mere?

Kontakt os i dag