Målgruppe

Temadagen henvender sig til pædagogisk personale, der arbejder på bosteder, aktivitetstilbud, STU’er, mm. for unge (over 15 år) og voksne mennesker med funktionsnedsættelser.

Kontakt os for tilbud.

Gem som favorit

Sex, kærlighed og handicap

Denne temadag klæder jer som pædagogisk personale på bosteder, aktivitetstilbud, STU’er, mm. godt på til at udføre seksualoplysning til unge og voksne med funktionsnedsættelser.

Mange pædagoger, der arbejder med unge mennesker med funktionsnedsættelser oplever situationer, der involverer borgeres seksualitet. Det kan f.eks. være to borgere, der indleder et forhold, men har svært ved at få det til at fungere og har svært ved at respektere hinandens grænser. Det kan være en borger, der ønsker hjælp til at anskaffe pornofilm eller sexlegetøj. Det kan være borgere, der har et brændende ønske om at få en kæreste. Det kan være svært at håndtere disse situationer, hvis man ikke har ordentlige redskaber til det.

På denne temadag vil I få redskaber og metoder til at støtte og udvikle borgere inden for følgende temaer:

• Hvad er lyst?
• Krop og anatomi
• Kærester – hvordan får man en og hvordan har man en?
• Onani, sex og sexlegetøj
• Prævention og sexsygdomme
• Homo- bi- og transseksualitet
• Kæresteregler/seksualpolitikker

Temaerne tager udgangspunkt i metodekataloget udviklet i forbindelse med projektet LigeLyst.

Derudover vil personalets forpligtelser jf. Socialstyrelsens håndbog ”Seksualitet på dagsordenen” kort blive gennemgået.

Temadagen vil give jer inspiration og kvalificering til selv at udføre seksualoplysning for jeres gruppe af borgere med funktionsnedsættelser.

I vil i høj grad blive inddraget og selv få lov at afprøve og udføre de forskellige metoder, som præsenteres på temadagen, således at I med det samme kan bruge metoderne på jeres eget tilbud. I vil modtage et metodekatalog med alle dagens gennemgåede metoder, som I kan tage med hjem og afprøve med jeres egen gruppe af borgere.

Undervisere/ Oplægsholdere

Kim Steimle Rasmussen er ansat som specialkonsulent i Sammenslutningen af Unge Med Handicap (SUMH). Han er uddannet pædagog og seksualvejleder og har de sidste fem år stået i spidsen for SUMHs indsats på området for seksualitet og funktionsnedsættelser. Dette gennem forskellige metodeudviklingsprojekter, hvor han bl.a. har givet seksualoplysning til over 1000 unge med funktionsnedsættelser på over 60 tilbud i hele landet. Han har også samarbejdet med ca. 80 specialskoler om at lave seksualpolitikker, således at medarbejderne bliver bedre rustede til at håndtere dette område.

Se også www.projektseksualpolitik.dk og www.ligelyst.dk

Før Kim kom til SUMH arbejdede han i tre år på et bosted for voksne mennesker med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er