Målgruppe

Kurset er for kommunale ledere og medarbejdere, der arbejder med udvikling i en kommune, og gerne vil vide mere om Servicedesign i en kommunal sammenhæng. Du har måske allerede lidt erfaringer med fx borgerinddragelse, men vil gerne blive skarpere på metoder og ideer.

Kursusdatoer
  • Frederik Vl's Hotel, Rugårdsvej 590, 5210 Odense NV
    Servicedesign i kommunen
    02.09.2020 kl. 10:00 - 03.09.2020 kl. 16:00
Datoer
Frederik Vl's Hotel, Rugårdsvej 590, 5210 Odense NV
Servicedesign i kommunen
02.09.2020 kl. 10:00 - 03.09.2020 kl. 16:00
Pris: 8.300 kr.
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer, forplejning samt overnatning i enkeltværelse. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter tilmeldingsfristens udløb.
Tilmeldingsfrist03.08.2020. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Forløb tilpasset arbejdspladsen
Gem som favorit

Servicedesign i kommunen

Vil du blive bedre til at udvikle jeres kommune, og levere endnu mere værdi til borgerne ved at forstå deres virkelighed?

Ved at bruge metoderne i servicedesign til dit næste projekt kan du skabe værdifulde oplevelser for dine brugere i kommunen.

Kurset her er for dig, som vil lære at inddrage jeres brugere, når I tænker nyt. Samtidig handler kurset om at styrke dine kompetencer i forhold til at identificere de rigtige problemer og løsninger, og ikke bare det vi tror, er rigtigt.

For kan vi det, så kan vi skabe løsninger, der har en bedre kvalitet og sikre bedre brugeroplevelser – og det er til gavn for både borgere og kommuner.

Hvorfor et kursus som servicedesign i kommunen?

  • Du får viden om servicedesign og træning i de metoder, der bliver anvendt i processen, så du kan planlægge og facilitere en servicedesignproces i egen kommune
  • Brugerens perspektiv er altid udgangspunktet i servicedesign. Vi arbejder med at forstå og udvikle bruger- og kundeoplevelser over tid og på tværs af kanaler
  • Servicedesign foregår i en struktureret, kreativ proces, som forener metoder fra design, etnografi og forretningsudvikling
  • Der lægges vægt på at arbejde visuelt og at skabe konkrete produkter og services, der giver værdi for borgeren og kommunen

Servicedesign er et væsentligt element i udmøntningen af den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016 - 2020. Her er målsætningen, at borgere og virksomheder møder en kommunal service, der både er sammenhængende, helhedsorienteret og tilgængelig for alle. Når man arbejder med servicedesign i praksis, sker det bl.a. ved, at du sammen med borgeren/brugeren kortlægger deres rejse ift. den service/det problem, du ønsker at undersøge.

Lær metoderne til at anvende metoderne i servicedesign, og gør jeres afdeling eller enhed fortrolig med aspekterne i brugeroplevelser.

Godt for din leder at vide:
Lederen får en medarbejder tilbage efter dagen, som kan igangsætte og gennemføre servicedesign lokalt, og hvor fokus er på brugeren.
Servicedesign adskiller sig fra traditionelt projektarbejde på flere måder. Noget af det vigtigste er, at medarbejderen vil skal bruge mere tid på feltarbejde – dvs. interview med borgere, observationer mv. Du får en medarbejder tilbage fra kurset, som er klædt på til at hente viden fra borgerne på denne måde.

Formen for kurset:
Kurset består af 2 dages internat, og dagene vil veksle mellem teoretiske og faglige oplæg, træning i et udvalg af metoder inden for servicedesign, samt fælles refleksion og drøftelse af servicedesign i praksis i egen kommune. De faglige oplæg vil indeholde masser af eksempler og input fra undervisernes erfaring fra praksis i både privat og offentligt regi. .

I forlængelse af internatet kan deltagerne medvirke i en Skype-session hjemmefra, hvor der vil være en opsamling og yderligere sparring om servicedesign i egen kommune

Hvor kan jeg læse mere om servicedesign?
KL har i samarbejde med en række kommuner udviklet denne fælleskommunale værktøjskasse til dig, der skal i gang med at arbejde med servicedesign. Se mere her: http://www.kl.dk/Okonomi-og-administration/Administration-og-digitalise…

Undervisere/ Oplægsholdere

Hvem møder jeg som underviser på dagen?

Underviser er Anne-Sofie Thomsen, som er servicedesigner og projektleder hos KL. Her har hun har ansvar for udbredelsen af servicedesign i kommunerne. Anne-Sofie har 10 års erfaring som designer og har derudover 5 års erfaring fra den kommunale verden som digitaliseringskonsulent og projektleder. Udover undervisning på kurset driver Anne-Sofie KL's netværk for servicedesign og workshops i kommunerne med udgangspunkt i det fælleskommunale værktøj.

Medunderviser Anne Vest Hansen er Cand.mag og leder af Center for Innovation i Aarhus. Anne har mange års erfaring med udvikling og innovation af services og løsninger fra både den private og den kommunale verden. Designtænkning og servicedesign har været en væsentlig del af den metodiske værktøjskasse for Anne de sidste 6 år og hun medbringer, udover en stærk værktøjskasse, en masse praktisk erfaring og caseeksempler på servicedesign.

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er