Seminar for teamkoordinatorer

Forløbet ruster teamkoordinatorer til at drive teamets udvikling ud fra ideen om det professionelle læringsfællesskab. Vi har særligt fokus på teamets arbejde med at skabe de bedste vilkår for elevernes trivsel og læring.

I COK har vi i 2015 arbejdet med ca. 1.500 af landets teamkoordinatorer. Ud fra vores erfaringer har vi udviklet et seminar for teamkoordinatorerne, der pålægges at koordinere og stå i spidsen for teamets arbejde med at øge elevernes læring og trivsel. Seminaret er et element i en helhedsorienteret tilgang til skoleudvikling – men kan også stå alene. På seminaret arbejder vi med:

Teamet som et professionelt læringsfællesskab

  • Vi sætter fokus på teamet som en udviklingsplatform, et professionelt lærende team, der med udgangspunkt i arbejdet med elevernes læring og trivsel har fokus på egen og fælles professionelle praksis.
  • Deltagerne modtager teknikker samt refleksiv brug af feedback og evalueringsmetodikker.

Ligeværdig og anerkendende kommunikation

  • Deltagerne bliver klædt på med redskaber og værktøjer til at kunne anlægge en ligeværdig og anerkendende tone i teamet.
  • Deltagerne får forståelse for forandringsreaktioner og behov.

Mødeledelse

  • Deltagerne arbejder med metoder og modeller til at strukturere og styre møder og processer, samt fastholdelse af teamets fælles beslutninger.
  • Deltagerne bliver rustet til at kunne gå forrest i en længerevarende udviklingsproces, skabe retning i arbejdet og engagement blandt kollegerne.
  • Deltagerne arbejder med begreber som magt og legitimitet.

Teamets arbejde med data- og forskning samt læringsmål

  • Deltagerne bliver rustet til at arbejde med pædagogisk data, kvalitative og kvantitative, og får forskellige modeller til samarbejdet omkring data.
  • Deltagerne kvalificerer deres arbejde med læringsmål.

Vi tilbyder et praksisnært seminar, som giver deltagerne mulighed for at arbejde direkte med opgaver og processer fra egen praksis og på den baggrund bidrage værdiskabende på egen skole.

Forløbet kan tilrettelægges som et 1 eller 2 dages seminar.

Hvordan?

Forløbet tilrettelægges i egen kommune eller i samarbejde med andre kommuner med henblik på at koble til jeres egne udviklingsprocesser og høste fordelen af at opbygge et netværk, der samtidig styrkes i relationen til hinanden og forståelsen af fælles mål og opgaver.

Vil du vide mere?

Kontakt os for en dialog om, hvordan vi kan designe et forløb for jer!