Seminar for ledelsesteams og ledelsesdialog i klynger

Forløbet styrker skoleledelser i at lede professionelle læringsfællesskaber, der har fokus på elevernes læring og trivsel. I arbejder konkret med strategisk planlægning af, hvordan I kan anvende data systematisk hos jer.

Som partner i Program for læringsledelse har COK udviklet viden og metoder til arbejdet med ledelse af lærere- og elevers læring - på et datainformeret grundlag. Med afsæt i disse erfaringer har vi udviklet et seminar for skoleledelser og forvaltningschefer, som har til formål at understøtte skoleledelserne i – på et datainformeret grundlag – at lede professionelle læringsfællesskaber, der har fokus på elevernes læring og trivsel. 

På seminaret arbejder kommunens skoleledelsesteam med afsæt i egne data med udvikling af professionelle læringsfællesskaber på egen skole. Forvaltningens ledelse deltager med henblik på at styrke forankring. 

Seminaret er et element i en helhedsorienteret tilgang til skoleudvikling – men kan også stå alene. Seminaret indeholder:

Dag 1

Introduktion til de grundlæggende principper i arbejdet med datainformeret og forskningsbaseret læringsledelse:

 • Hvorfor har datainformeret læringsledelse effekt på elevernes læring?
 • Hvad betyder det at have en sammenhængende datainformeret proces, og hvilke procedurer består den af?
 • Hvad er Professionelle LæringsFællesskaber?
 • Hvilken organisationsstruktur er nødvendig for PLF og hvorfor?
 • Hvilke understøttende systemer skal opbygges på hele skolen?
 • Hvad vil det sige at arbejde helhedsorienteret med læringsledelse?
 • Refleksioner over muligheder og betingelser i egen kommune og på egen skole.

Dag 2 

 • Præsentation af model til systematisk at implementere datainformeret læringsledelse
 • Udvikling af eget arbejde med læringsledelse.
 • De enkelte teams arbejder med:
 • at skabe en overordnet plan og en organisatorisk struktur for datainformeret læringsledelse
 • at skabe overblik over datamateriale på skole-, klasse-, elev-, kommunalt-, samt nationalt niveau
 • at skabe specifikke synlige læringsmål for skolens undervisningsforløb (rammesætning)
 • at skabe sammenhæng mellem de enkelte klasser, skolen og andre skoler.

Dag 3

Udarbejdelse af en realistisk og meningsfuld strategisk plan forarbejdet med læringsledelse. Som opfølgning indgår ledelserne i dialoger på klyngemøder (3-4 teams af gangen) med henblik på at kvalificere arbejdet med data og strategisk planlægning.

Hvordan? 

Forløbet tilrettelægges i egen kommune eller i samarbejde med andre kommuner med henblik på at koble til jeres egne udviklingsprocesser og høste fordelen af at opbygge et netværk, der samtidig styrkes i relationen til hinanden og forståelsen af fælles mål og opgaver.

Vil du vide mere?

Kontakt os for en dialog om, hvordan vi kan designe et forløb for jer!