Målgruppe

Modulet henvender sig til offentlige ledere.

Gem som favorit

Sektorledelse (5 ECTS)

Modulet bidrager til at udvikle din forståelse for den aktuelle udvikling af velfærdspolitikker og moderniseringsstrategier.

Modulet bidrager til at udvikle din forståelse for den aktuelle udvikling af velfærdspolitikker og moderniseringsstrategier og herunder deres indflydelse på de rammer og vilkår der gives for ledelse i den konkrete sektor.

Du styrkes i din evne til at begrunde og formidle din egen ledelsespraksis og du opnår kompetencer til at lede arbejdet med meningsskabende og udviklende processer som følge af nødvendig faglig udvikling af sektorens ansatte og af sektoren som en del af den kommunale organisation.

Du tilregner dig kendskab til en række aktuelle og relevante ledelses- og styringsværktøjer og det teoretiske fundament for disse, såvel som du udvikler kompetence til at håndtere og formidle konsekvenserne af brugen af værktøjerne i forhold til ledelse i sektoren.

Indhold

Der vil være en række fællestræk såvel som markante forskelle afhængigt af om det er ældresektoren, den tekniske sektor eller om det er undervisning eller måske dagpasning, der udgør kerneopgaven. Modulets konkrete indhold tager udgangspunkt i rammer og vilkår for den sektor, modulet målrettes.

Modulets indhold er bygget op om følgende hovedtemaer:

1.Organisatoriske udfordringer
Udvikling af sektoren i spændingsfeltet mellem borgernes forventninger og deres ret til inddragelse og frit valg, et lokalt og centralt krav om mere kvalitet for færre ressourcer samt rekrutteringsvilkårene reflekteres og diskuteres. Udfordringsretten som værktøj til udvikling af sektoren som kommunal serviceorganisation vurderes og diskuteres.

2.Styringsmæssige udfordringer
Der arbejdes med konkrete tilgange til styring og opfølgning på kvalitets-, resultat- og effektmål i sektoren. Hvilke konsekvenser i den organisatoriske kontekst giver aktuelle styringsredskaber og -metoder? Der reflekteres over muligheder for tilstrækkelig og valid dokumentation af målopfyldelse i forbindelse med sektorens komplekse opgaveportefølje, og over hvordan denne dokumentation som ledelsesinformation kan danne baggrund for planlægning og beslutningstagning.

3.Ledelsesmæssige udfordringer
De særlige ledelsesmæssige udfordringer der er i en organisation, hvor medarbejdergruppen kan være karakteriseret ved yderst forskellige og i mange tilfælde stærke faglige og kulturelle baggrunde, og hvor opgaveløsningen kan fordre ledelse på distancen og en høj grad af selvledelse, reflekteres og diskuteres. Desuden fokuseres der på, hvordan lederen kan udvikle egne og organisationens kompetencer til at arbejde med krydspres og mangfoldighed som en ressource og i samarbejdet med både interne og eksterne aktører.

Tilrettelæggelse

Forløbet består af 4 undervisningsgange, vejledning, opgaveskrivning og mundtlig eksamen. Den skriftlige opgave har omfang af max. 5 sider per person.

Pensum

Pensum udgøres af grundbøger (helt eller delvist) samt artikler, og udgør ca. 500 sider. Grundbøger udleveres og de elektroniske artikler lægges på mitCOK.
Litteratur til hver undervisningsgang vil fremgå af lektionsplanen, som fremsendes ved endelig tilmelding til modulet.

Særlige forhold

Se evt. læringsmål i den vedhæftede fil for yderlige oplysninger.

For at blive optaget skal du minimum have en kort videregående uddannelse samt to års erhvervserfaring. Husk at uploade dokumentation for, at du kan optages.

Eksamensform

Skriftlig/mundtlig

ECTS
5.00

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er