Test din organisation: Er I klar til samskabelse?

Klar til samskabelse? Den offentlige velfærdsproduktion bliver mere og mere kompleks, og midlerne følger ikke altid med de skærpede krav. Samskabelse er en ny måde at møde udfordringerne på. Men hvor klar er din organisation, din afdeling eller dit team egentlig til at samskabe velfærd? Tag testen og sæt din organisations samskabelses-mindset på prøve!


Bedre velfærd kræver bedre løsninger. Vejen mod løsningen kan være både lige og snoet, og det kan være fristende at have skarpt fokus på slutdestinationen for at nå sikkert frem. Hvilken del lægger din organisation eller afdeling mest vægt på?
Samskabt opgaveløsning kræver, at udfordringer ses fra flere forskellige perspektiver. Det kalder på involvering af relevante aktører, og de kan findes både i og uden for egne rammer. Hvilke aktører involverer I helst?
Når offentlig velfærd udvikles til fælles gavn, giver det lejlighed til at anskue borgeren i enten vante eller nye roller. Som modtager af den velfærd, I skaber, eller som medskaber af egen velfærd. I Hvilken rolle ser I borgeren?
Når forskellige aktører samarbejder, er det et grundvilkår, at uenighed vil opstå. Og det er ikke ligegyldigt, hvordan vi forholder os til konflikter. Vi kan forsøge at undgå dem, indgå kompromiser og komme hurtigt videre, eller vi kan bruge tid på at undersøge og forstå dem. Hvordan forholder I jer til konflikter?
Samskabelse sikrer involvering og ejerskab og er et stærkt middel til at opnå nye mål og velfærdsløsninger, der ofte er langt mere effektive og bedre forankret. Men hvilke problemer skal løses med samskabelse?
Noget kunne tyde på, at din afdeling eller organisation er klar til at starte og indgå i samskabende processer i udviklingen af fremtidens velfærd. Måske er I allerede i fuld gang med at samskabe bedre velfærdsløsninger? I har i hvert fald godt styr på nogle af samskabelsens helt grundlæggende principper og elementer, og hvis I husker disse tommelfingerregler, er I godt på vej:
  • Hold fokus på vejen – bliv i nuet undervejs
  • Inddrag relevante aktører udefra – Skab velfærd med borgerne
  • Vær nysgerrig på konflikter – på den anden side findes løsningerne

Læs mere om COKs 10 veje til samskabelse her og kontakt os, hvis du skal hjælpes ad med at løse jeres udfordringer. Sammen kan vi skabe bevægelse, så ny værdi og velfærd kan opstå!

Det ser ud som om, at din afdeling eller organisation har et stort potentiale, der bare venter på at blive indfriet. Måske har I allerede forsøgt jer med samskabelse, måske mangler I lige det sidste for at komme i gang. Uanset hvad, er der gode muligheder for, at I vil lykkes med både at starte og indgå i samskabende processer og skabe bedre velfærdsløsninger, hvis I husker disse tommelfingerregler:
  • Glem løsningen – hold fokus på vejen og bliv i nuet undervejs
  • Inddrag relevante aktører udefra – Skab velfærd med borgerne
  • Vær nysgerrig på konflikter – på den anden side findes løsningerne

Læs mere om COKs 10 veje til samskabelse her og kontakt os, hvis du skal hjælpes ad med at løse jeres udfordringer. Sammen kan vi skabe bevægelse, så ny værdi og velfærd kan opstå!


0%