Mere om samskabelse

Samskabelse er på den politiske dagsorden overalt i det kommunale landskab. Men samskabelse er stadig et ungt felt både forskningsmæssigt og velfærdspolitisk, og forsøgene på at definere feltets centrale begreber og samskabe i praksis er mange og forskellige.

Nedenfor har vi samlet en liste over projekter, artikler og publikationer til dig, der vil udforske og holde dig opdateret om samskabelse som begreb og praksis på egen hånd.

Med denne vidensbank ønsker vi at bidrage til at udfolde samskabelse og relaterede begreber i al sin mangfoldighed og kompleksitet med forskellige aspekter, forståelser og praksisnære eksempler.


Artikelserie: Ledelse i kompleksitet

I artikelserien Ledelse i kompleksitet giver Karina Solsø, tidligere chefkonsulent i COK, perspektiver på, hvordan du som leder navigerer i en kompleks virkelighed med mange modsatrettede interesser. Karina Solsø har 8 års erfaring med organisations- og ledelsesudvikling og er en del af COKs akademi for samskabelse. Artikelserien bringes i magasinet Ledelse i Udvikling og udgives af Dansk HR.


KORA: Hvad er kommunernes erfaringer med samskabelse?

Med projektet skaber KORA et overblik over kommunernes erfaringer med samskabelse og bidrager med svar på samskabelsens "hvordan" i mødet mellem politikere, borgere, virksomheder og andre relevante aktører.

Gå til projekt >>


På sporet af den aktive borger

En bus fuld af kommunalpolitikere, embedsmænd og foreningsfolk. En inspirationstur rundt i det kommunale Danmark. Læs hvordan Fredericia vælter bureaukratimuren, lær lidt af Dragør, der dyrker uformel borgerinddragelse, og find ud af hvilken kommune, der løber med titlen som frontløber, når det kommer til at motivere sine borgere til at tage initiativ.

Læs Mandag Morgens artikel


Holbæk og COK samskaber kompetenceudvikling

HR-udviklingskonsulent Sune Juul Røttig fortæller om at bevæge sig væk fra en praksis, hvor kompetenceudvikling bliver leveret af eksterne parter i en bestiller-udfører-relation afkoblet fra den virkelighed, den skal anvendes i.

Læs artiklen på offentligledelse.dk


Organisationer er myriader af komplekse og uforudsigelige menneskelige relationer

Ledere er ikke adskilt fra de ansatte; de er alle i relation med hinanden, og det er forsimplende at se lederen som et særligt begavet individ adskilt fra alle de andre.

- Ralph Stacey.

I denne artikel giver Ralph Stacey svar på tre skarpe spørgsmål om organisationer som komplekse størrelser.

Læs artiklen på offentligledelse.dk


Video: Kompleksitet og paradokser på 5 minutter

Hvis vi tror på organisationer som resultat af komplekse interaktioner, og vi tror på paradokser, er vi også forpligtet til at tage vores erfaringer alvorligt og stille flere spørgsmål, end vi giver svar.

- Ralph Stacey.

Professor Ralph Stacey talte på COKreation-konferencen 2015 om, hvordan forståelsen af organisationer skabt gennem komplekse interaktioner giver anledning til at tænke i paradokser, som forudsigelighed/uforudsigelighed, muligheder/begrænsninger og individet/gruppen. Her får du hans hovedpointer kogt ned til fem minutter.

Se video

 

Mange kommuner er optagede af nærdemokrati og borgerinddragelse. Mandag Morgen samlede en busfuld kommunalpolitikere, embedsmænd og foreningsfolk og drog på en todages inspirationstur rundt i det kommunale Danmark. - See more at: http://www.mm.dk/pa-sporet-af-den-aktive-borger/#sthash.EmUDfleH.dpuf