Aktiviteter og ydelser

I COK er vi specialister i at facilitere samskabelsesprocesser i den offentlige sektor. Det gør vi som konsulenter, rådgivere og undervisere – og ved at integrere teoretisk og praktisk viden om samskabelse i kompetenceudvikling og læringsaktiviteter. Kontakt os for at høre meget mere om, hvordan vi kan facilitere en samskabelsesproces i din organisation. 

Hos os repræsenterer samskabelse et mindset og en tilgang, som vi tager livtag med ved at praktisere samskabelse indefra. Det gør vi i Danmarks første akademi for samskabelse, som er COKs innovative laboratorium for samskabende processer. Derfor kan du og din organisation altid forvente at blive udfordret på vanetænkning og –praksis, når vi samarbejder om at løse jeres udfordringer.

Men ikke alt skal samskabes.

Vi har derfor samlet et udvalgt overblik over aktuelle aktiviteter og ydelser, der har mere end almindeligt fokus på samskabelse, og som har særligt relevans for dig og din organisation, der gerne vil blive klogere på begrebet og skabe bevægelse, så ny værdi og velfærd kan opstå.


På listen over samskabelsesaktiviteter finder du alt fra masterclasses med forskerne bag teorien om komplekse interaktioner, Ralph Stacey, Chris Mowles og Nicholas Sarra, over kurser og uddannelse til konferencer og procesværktøjer, der samler aktører, starter dialoger og skaber bevægelse.

Har du spørgsmål eller inputs til vores aktiviteter, eller vil du i dialog om, hvordan du kan arbejde med samskabelse i din organisation, kan du fange COKs akademi for samskabelse her: