10 veje til samskabelse

Kernen i samskabelse er at tænke ud af boksen og inddrage andre aktivt i processen. Altså en vej væk fra den klassiske kommune, der blot leverer ydelser og service – til en kommune, hvor velfærd skabes i fællesskab.

Her er 10 leveregler for alle, der ønsker at samskabe.


#1
Lad uenighed opstå

Forsøg ikke at undgå konflikter. Vær nysgerrig og tag dem ind. På den anden
side af uenigheden er der løsninger.


#2
Hav ingen svar parat

Mød op med åbent sind. Lad svarene opstå som en naturlig del af processen. Først da bliver de forstået og forankret.


#3
Prøv ikke at forenkle

Respekter det komplekse som en naturlig del af den moderne organisation. Forvent ikke enkle svar. Tålmodighed skaber bæredygtige resultater.


#4
Start ikke et nyt projekt

Start en ny kultur. Samskabelse vil bryde de hidtil kendte rammer. Og det er netop idéen.


#5
Gør ikke noget for dine borgere

Gør noget MED dem. Integrer dem aktivt i udvikling og drift af velfærd.


#6
Skynd dig ikke

Samskabelse kan ikke forceres. Giv processerne plads. Skab tid til samtaler og refleksion. Forvent ikke løsninger eller nye handlemønstre fra dag til dag.


#7
Stol ikke på din viden

Stol på den fælles viden i det samskabende rum. Summen af erfaringer, kreativitet og ressourcer fra alle interessenter gør løsningen mere holdbar.


#8
Slip magten

Lad der være ligeværdighed i rummet og vær nysgerrig på de andres holdninger, oplevelser og viden. I samskabelse er deltagernes erfaringer lige værdifulde.


#9
Fokuser ikke på løsningen

Fokuser på vejen til løsningen. Bliv i nuet og gå åbent ind i det eksperimenterende rum, som enhver samskabelsesproces bygger på.


#10
Samskab ikke alt

Kun komplekse og svært overskuelige problemer kalder på samskabelse. Det er et stærkt men også krævende værktøj, så brug det ikke i enhver problematik.