Samskabelse – en ny bevægelse i danske kommuner

Kommunernes verden er i forandring. Nye reformer, skærpede krav og ændrede ansvarsområder gør kommunernes hverdag stadig mere kompleks. Midlerne til at løse opgaverne følger ikke altid med i samme tempo, og derfor søger stadig flere kommuner efter nye måder at løse udfordringer på.

Med samskabelse opstår nye svar og nye veje til velfærd.

Samskabelse betyder, at borgere, virksomheder, kommunalt ansatte, ledere og andre relevante aktører deltager aktivt i at formulere både opgave og løsninger – samt at føre disse ud i livet. Det resulterer ofte i nye, mere effektive og langtidsholdbare løsninger.

I COKs akademi for samskabelse udforsker vi samskabelsesbegrebet og udfordrer eksisterende opfattelser – og vi inviterer til nye praksisser, som skaber værdi og giver mening i vores fælles komplekse virkelighed.


Cases

Der er bevægelse i danske kommuner, og vi har samlet en række eksempler på, hvordan COK har hjulpet kommuner med at sætte samskabende processer i gang. I et af eksemplerne gør Solrød ikke noget for sine borgere...

Solrød Kommune gør ikke noget for sine borgere

I en tid, hvor kommunerne er pressede på økonomien, vil Solrød Kommune styrke kvaliteten i…

Se case

10 veje til samskabelse


#1
Lad uenighed opstå

Forsøg ikke at undgå konflikter. Vær nysgerrig og tag dem ind. På den anden side af uenigheden er der løsninger.


#2
Hav ingen svar parat

Mød op med åbent sind. Lad svarene opstå som en naturlig del af processen. Først da bliver de forstået og forankret.


#3
Prøv ikke at forenkle

Respekter det komplekse som en naturlig del af den moderne organisation. Forvent ikke enkle svar. Tålmodighed skaber bæredygtige resultater.

Se alle 10 veje til samskabelse


Din kilde til viden og inspiration

COK.dk/samskabelse er din indgang til inspiration og viden om samskabelse – som begreb og praksis. Her på siden giver vi dig blandt andet 10 veje til arbejdet med samskabelse, inspirerende artikler og publikationer samt indblik i de bevægelser, der er i gang i kommuner landet over.

Sitet er også din genvej til COKs arrangementer, kurser og konsulentydelser, hvor samskabelse er omdrejningspunktet – og så kan du teste, om din organisation er klar til samskabelse!

Kontakt os

For et uforpligtende møde

Tlf. 8779 6300

Vil du vide mere?