Samarbejde i og mellem teams i Fredericia

Fra strategi til implementering – i samarbejde med dagtilbud.

Forløbet består af tre dele: Først afholdes indledende interviews med distriktslederne for skole og dagtilbud – både enkeltvis og samlet for det enkelte distrikt. Formålet er, at distriktslederen får konkretiseret organisationsplanen med henblik på at tydeliggøre interne roller og autoritetsforhold.   

Ligeledes afholdes samtaler mellem distriktsskoleledere og distriktsdagtilbudslederen i de fire distrikter, hvor formålet er at drøfte den strategiske platform for det konkrete samarbejde i distriktet.   

Derefter afholdes et to dages læringsforløb for alle ledere i skole- og dagtilbud samt forvaltningsledelse og konsulenter på skole- og dagtilbudsområdet. Her er fokus på udvikling af refleksive teams med fokus på interaktion og kompetencer, praktisering af pædagogisk ledelse, der understøtter en målstyret og evidensinformeret praksis samt at skabe rammer og retning for samarbejdet mellem skole- og dagtilbud i distriktet.   

Afslutningsvis gennemføres tre sparringssessioner med alle skole- og dagtilbudsledelser. Formålet er at udvikle viden, færdigheder og kompetencer inden for udvalgte dele af de syv ledelsesfelter. Ledelsesteamet udvælger selv relevante læringsmål, og i sparringssessioner aftales konkret omsætning af de aftalte mål.   

Forløbet er udviklet i et tæt samarbejde mellem skole- og dagtilbud. Fredericia Kommune har finansieret kompetenceudvikling for dagtilbud, mens kompetenceudvikling for skoleledelser er finansieret gennem regeringens midler til udvikling af skoleledelser i kølvandet på reformen. 

Vil du vide mere?