NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Den gode sagsbehandling og den korrekte afgørelse på ydelsesområdet

Kontanthjælp og andre ydelser efter aktivloven repræsenterer det nederste sociale sikkerhedsnet.

Kontanthjælp og andre ydelser efter aktivloven repræsenterer det nederste sociale sikkerhedsnet. De generelle forvaltningsretlige regler og principper, der gælder for al myndighedsudøvelse i den offentlige forvaltning, er derfor helt afgørende, når der træffes beslutninger og afgørelser på ydelsesområdet. Det handler helt enkelt om retssikkerheden for de mest udsatte borgere her i landet.

På kurset vil de grundlæggende forvaltningsretlige regler og principper blive gennemgået, sådan som de fremgår af lovgivningen og af uskreven ret. Vi kommer ind på de processuelle krav til den skriftlige afgørelse, som gælder, uanset om der er tale om en tung og kompleks tilbagebetalingssag eller om en afgørelse karakteriseret af enkle faktiske omstændigheder. Nyeste praksis fra Ankestyrelsen og ombudsmanden vil blive inddraget.

Følgende emner vil blive behandlet:

  • Grundlæggende forvaltningsretlige regler og principper – et overblik
  • Sagsbehandleren: Tavshedspligt, habilitet, uskrevne adfærdsnormer og underretningspligt i særlige tilfælde
  • Sagsbehandlingen: Principperne om legalitet, lighed, saglighed og proportionalitet. Notatpligt og journalisering. Undersøgelsesprincippet. God forvaltningsskik
  • Borgerens rettigheder: Inddragelse. Vejledning og realudligning. Aktindsigt. Forbud mod selvinkriminering
  • Afgørelsen: Partshøring. Skriftlighed. Begrundelse, regelhenvisning og klagevejledning
Tilrettelæggelse

Oplæg fra underviseren krydret med cases og spotopgaver undervejs.

Undervisere/ Oplægsholdere

Underviser er cand.jur. Peter Gasbjerg, der arbejder som selvstændig juridisk konsulent og underviser, blandt andet på socialrådgiveruddannelsen. Peter har en mangeårig erfaring fra det kommunale område, hvor han som juridisk chefkonsulent har haft ansvaret for undervisning, kompleks sagsbehandling og generel juridisk rådgivning på ydelses-, beskæftigelses- og socialområdet.

Målgruppe

Kurset henvender sig til sagsbehandlere i kommunernes ydelsescentre, der arbejder med udbetaling af ydelser og hjælp efter aktivloven eller sygedagpengeloven, og derigennem har erhvervet et generelt kendskab til lovgivning og praksis på området. Kurset kan også være relevant for medarbejdere i jobcentre, der varetager hele eller dele af ydelsesområdet.

Forløb tilpasset arbejdspladsen
Gem som favorit

Vil du vide mere?

Kontakt os i dag