Sæt kompetenceudvikling på dagsordenen i din debat

Kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere er afgørende, hvis vi skal lykkes med at udvikle den offentlige sektor og styrke velfærden. Som kommunernes egen forening og læringspartner er COK eksperter i kompetenceudvikling – og vi stiller gerne op til debat!

Kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere er afgørende, hvis vi skal lykkes med at udvikle den offentlige sektor og styrke velfærden. Som kommunernes egen forening og læringspartner er COK eksperter i kompetenceudvikling – og vi stiller gerne op til debat!

Som kommunernes egen forening og læringspartner kender COK den kommunale organisation, de kommunale ledere og medarbejderes rammevilkår og den kommunale styrings- og udviklingsdagsorden. Gennem kurser, uddannelser og skræddersyede læringsforløb og netværk understøtter vi den lokale implementering af nationale velfærdsreformer og nye strategier, værktøjer, arbejdsgange og faglig viden, der styrker og udvikler kerneopgaven i hele den offentlige sektor.
Planlægger I en debat med kompetenceudvikling som omdrejningspunkt? Eller har I brug for en ekspert i kommunal udvikling, læring og kompetenceudvikling?

Så stiller COK gerne op.

Nedenfor kan du se de eksperter, som planlægger at deltage i Folkemødet 2019. Trækker din debat i en anden retning, kan vi også stille op med andre COK’ere. Se medarbejderoversigten her.

Dorte Lindstrøm Vilstrup

Dorte har en bred sygeplejefaglig og akademisk profil og erfaring fra både det kommunale og regionale område. Hun er COKs ekspert i sundhed og ældrepleje, og hun er stærkt optaget af udviklingen i den kliniske praksis på det sundhedsfaglige område i kommunerne – især på ældreområdet, hvor hun har fokus på tværfaglighed, kompetenceudvikling og nye opgaver i det nære sundhedsvæsen. Dorte har bl.a. skrevet debatindlæg om efteruddannelse og ressourceproblematikker i ældreplejen

Se Dortes profil her >>

Bent Suhr

Bent er ekspert offentlig ledelse og ledelsesudvikling på bl.a. skole- og dagtilbudsområdet. Her har han bl.a. fokus på samspillet mellem ledelse og kerneopgave, konflikthåndtering, samarbejde og lokal udvikling og forandring. Bent er desuden COKs ekspert i offentlig innovation og har været med til at udvikle de to nationale innovationspriser NYT SAMMEN BEDRE-prisen og hverdagsinnovationsprisen, som uddeles af COK og COI.

Se Bents profil her >>

Claus Damgaard 

Claus er ekspert i den kommunale styrings- og beslutningskæde fra politik og til udførende led. Han har mange års erfaring som kommunaldirektør i flere kommuner. Som afdelingschef i COK er han bl.a. ansvarlig for COKs Kattegat-forløb for nyvalgte kommunalpolitikere og har derfor stor viden om kommunalpolitikernes opgaver og arbejdsvilkår, behov for kompetenceudvikling og forholdet mellem politisk og administrativ ledelse i kommunerne.

Se Claus' profil her >>

Mette Tranevig

Mette er ekspert i strategisk kompetenceudvikling, omstilling og reformimplementering på de store velfærdsområder med særligt fokus på ledelse og ledelsesudvikling. Hun er ansvarlig for COKs aktiviteter til ledere i skoler og dagtilbud, herunder bl.a. Program for Læringsledelse og Kvalitet i dagtilbud. Mette er desuden ekspert i kompetenceudvikling, der udvikler velfærd og styrker kerneopgaven på social- og sundhedsområdet.

Se Mettes profil her >>

Kontakt os

Kontakt os, hvis du har uddybende spørgsmål, ønsker at vide mere om COKs profil og deltagerne på Folkemødet eller har spørgsmål til debattemaer og vinkler.