Målgruppe

Målgruppen er ledere og medarbejdere som arbejder med myndighedsafgørelser eller har direkte samspil med borgere, virksomheder og frivillige i forskellige sammenhænge.

Gem som favorit

Sæt borgeren i centrum - Løsningsfokuseret dialog i Teknik og Miljø

Hvad betyder det at fagfagligheden ikke mere er tilstrækkelig? Hvad sker der hvis vi inddrager og ser ansøger som en del af løsningen?

Alle ønsker stærke faglige løsninger – færre formår at få de faglige løsninger til at spille sammen med borgernes ønsker og behov. Sådan behøver det ikke at være sådan.
Løsningsfokuseret dialog handler om at stå på et fagligt og juridisk korrekt fundament, samtidig med at forvaltningen yder en smidig, håndholdt, gennemsigtig dialog med fokus på at finde løsninger sammen med borgere og erhvervsliv.

Genkender du
At du bliver presset på din faglighed eller må gå for meget på kompromis i forhold til verdensmål, lokale naturinteresser eller bymiljøet.

Drømme om:
- At du medvirker til at oversætte og omsætte politiske visioner uden at blive presset eller gå for meget på kompromis med verdensmål, de lokale naturinteresser, bymiljøet eller slet og ret fagligheden
- At du medvirker til løsninger der tilgodeser helheden og samtidig få virksomheder og borgere til at føle sig hørt, set og mødt
- At du bliver i stand til at trænge igennem med dine faglige argumenter uden at køre andre over
- At dit samspil og din tilgang til ansøgere og borgere mindske klager og kritik af din eller forvaltningens sagsbehandling
- At du bidrager med flere løsningsscenarier og kende forskellen på at lykkes bedst tænkeligt og så at lykkes bedst muligt
- At du færdigheder i at facilitere små dialogmøder såvel som større borgermøder

Løsningsfokuseret dialog kan måske være den forskel der gør hele forskellen og står på skuldrene af styrket borgerkontakt, styrket erhvervsdialog og den samskabende tilgang, med reference til kommuner som Gladsaxe, Favrskov, Assens, Thisted, Rødovre og Aarhus Kommuner.

Det er muligt at gøre jer selv endnu bedre
Respektfuld dialog handler om det ligeværdige møde. Det møde hvor man som borger oplever sig set, hørt og forstået. Det møde hvor der er gennemsigtighed i rammer, vilkår og mulighedsrum initieret af fair processer.

Forløbet byder på en lang række personlige aha oplevelser og tager jer samtidig med på en personlig og faglig rejse hvor I kan forvente følgende udbytte:
- Træning af dobbeltrollen som myndighedsforvalter og dialogpartner så du bliver i stand til at skabe meningsfulde og løsningsfokuserede dialoger i de forskellige sagstyper uden at træde ud af myndighedsrollen
- Et bredere perspektiv på vilkårs-mulighedsrummet i Teknik og Miljø med afsæt i fremtidens sags- og myndighedsbehandling
- Viden og indsigt i kommunikations DNA og egne kommunikationsmønstre
- Styrket tværfaglig indsigt og forståelse for kollegers arbejdsområder og dermed for den helhedsorienterede løsningstilgang.
- Værktøjer og metoder til facilitering af små og større møder

Det er muligt at skræddersy forløbet
Løsningsfokuseret dialog afvikles både som et åbent forløb og som lokale skræddersyede afdelings og/eller forvaltningsforløb.
Det organisatoriske ophæng sker gennem inddragelse af nærmeste ledere og den enkelte kommunes juridiske afdeling – i forhold til lokale retningslinjer, gældende lovgivning og de ledelsesmæssige perspektiver som der arbejdes efter.
Såfremt I allerede arbejder med afsæt i Styrket Borgerkontakt så vil forløbet også kunne integrere begreberne og anvende metoderne bag Styrket Borgerkontakt.
Vi lægger op til at der mellem undervisningsdagene arbejdes med egne problemstillinger og personlige udviklingspunkter for dermed at være tæt på den praksisnære hverdag.

Tilrettelæggelse

Kurset løber over 1 x 2 undervisnings- og træningsdage hvor I får ny viden, nye forståelser og udvikler nye færdigheder i forhold til dobbeltrollen som myndighedsforvalter og løsningsorientret dialogpartner.

I COK er det centralt for os at det der læres kan anvendes i direkte i praksis. Derfor opfordre vi til at der er en tidsmæssig forskydning mellem de to dage. Det giver deltagerne og organisationen lejlighed til at træne forskellige prøvehandlinger og ændringer i egen hverdagspraksis og dermed få implementeret viden og nye indsigter.

Vi opfordre samtidig deltagerne til at udarbejde en personlig læringslogbog til egen læringsudvikling. En logbog opsamler erfaringer fra den læring man har opnået gennem forløbet. Læringspunkter som kan deles med kolleger og nærmeste leder så erfaringerne kan blive nyttige i organisationen.

Undervisere/ Oplægsholdere

John Møldrup, Chefkonsulent i COK. John har to masteruddannelser i henholdsvis Etik og Værdier i Organisationer, Aarhus Universitet og i Læreprocesser, med speciale i Organisatorisk Coaching, Aalborg Universitet. John har mere end 30 års erfaring med organisationsudvikling med særlig fokus på relationer og samspil. John har en mangeårig erfaring som servicechef på Aarhus Universitetshospital og har gennem de sidste 15 år, dels i COK og i Rambøll Management arbejdet med proces- og projektledelse samt innovation. Seneste har John arbejdet med Styrket borgerkontakt i Assens, Borgeren ved roret i BIF i Københavns Kommune, samskabelse på Aarhus.

Hanne Lykke, Chefkonsulent i COK. Uddannet Arkitekt, Psykoterapeut og Master i Positiv psykologi. Hanne har mere end 30 års erfaring med udvikling af myndighedsrollen fra forskellige kommunale organisationer. Dels som sagsbehandler, senere som forvaltningschef i Teknik og Miljø. Hanne har i mange år stået i spidsen for at fremme den dialogfokuserede sagsbehandling som kilde til vækst og udvikling. Senest har Hanne arbejdet med de nye myndighedsroller i Thisted, Aarhus og Kystdirektoratet.

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er