Målgruppe

Kurset er for nøglemedarbejdere, ledere og chefer i ejendomscentre, ejendomsdrifts afdelinger og Facilities Management-organisationer.

Kursusdatoer
 • Kurset afholdes i Vejle. Kursussted oplyses senere.
  09.04.2019 kl. 08:30 - 10.04.2019 kl. 16:00
Datoer
Kurset afholdes i Vejle. Kursussted oplyses senere.
09.04.2019 kl. 08:30 - 10.04.2019 kl. 16:00
Pris: 7.995 kr.
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer, forplejning og overnatning i enkeltværelse. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.
Tilmeldingsfrist01.03.2019. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Gem som favorit

Sådan skaber du kloge kommunale kvadratmeter – Værktøjskassen

Indhold

Anvender I bygningerne rigtig? Vil det være muligt at gøre mere på mindre plads? Kan vi anvende den samme plads bedre og mere? Eller kan vi skabe bedre kvalitet i de arealer vi allerede anvender. Hvordan kan vi skabe merværdi gennem brugerinvolvering og involverende ejerskab? Hvordan gør vi op med vanetænkning? Og hvordan optimerer vi vores arealer i takt med ændringerne i brugernes ønsker og behov?

Med 8 nye cases i KL og Finansministeriets rapport ”Inspirationsmateriale, Dataunderstøttet Arealoptimering” fra juni 2018 får vi et godt grundlag for at se på metoder, værktøjer processer og læringspunkter.

Link til rapport: https://fm3.dk/Videndeling/inspirationsmateriale_dataunderstoettet_area…

”Hvis du godt kunne tænke dig at dykke ned i svarerne på de spørgsmål og samtidig få ny og nyttig viden med hjem omkring optimal arealudnyttelse så har COK det rigtige kursus til dig, hvor du med egne cases på kurset kan prøve værktøjerne af og få inspiration og erfaringer fra de øvrige deltagere”

Kurset ”Sådan skaber du kloge kommunale kvadratmeter - Værktøjskassen” stiller skarpt på hvordan optimering af bygningernes udnyttelses- og anvendelsesgrad i forhold til deres primære formål. Med primært formål menes det, som bygningen faktisk anvendes til, fx kontor, undervisning, børnepasning, sport og bevægelse, genoptræning, ældrepleje m.v.

Erfaringerne viser, at flere af de sekundære områder som eksempelvis depoter, gange, garderober, mv. med fordel kan reduceres, og arealer kan omdannes til områder, der kan anvendes til det primære formål.

I mange bygninger udgør det primære areal 45-55 % af bruttoarealet, altså kun omkring halvdelen af bygningens samlede areal.

Erfaringerne viser også at anvendelsesgraden på de fleste bygninger ikke er særlig høj, der er begrænset dobbeltanvendelse og få bygninger har flere brugere grupper. Ofte anvendes bygningen kun i ganske få timer i forhold til potentialet.

Endelige er kvaliteten af de anvendte arealer ikke altid optimal i forhold til den konkrete anvendelse og behov.

Med en fokuseret indsats på ’kloge kvadratmeter’ er der betydelige muligheder for at forbedre det økonomiske råderum og optimere anlægsbudgetterne.

”Der vil blive præsenteret cases til inspiration og vi vil arbejde med kursisternes egne cases. Da en stor del af kurset vil blive bearbejdning af kursisternes egne cases giver det dig mulighed for at få arbejdet med konkrete problemstillinger og få løsningsforslag med tilbage.”

Undervisere/ Oplægsholdere

Preben Gramstrup, fm3.dk, specialist i ejendoms- og servicerelateret Facilities Management. Preben har mange års erfaring indenfor et bredt spektrum af bygge- og ejendomsbranchen, men har især fokus på driftsherrerådgivning samt ejendoms- og servicerelateret Facilities Management.

Han har i foråret 2018 udarbejdet Inspirationsmateriale, Dataunderstøttet Arealoptimering” for KL og Finansministeriet og var i efteråret 2017 engageret af KL til at forestå en analyse af kommunernes ønsker og behov for understøttende data og værktøjer til kloge kommunale kvadratmeter.

Han har gennem flere år arbejdet sammen med en række kommuner om udvikling af politikker og strategier for ejendomsporteføljer og strategisk vedligeholdelse samt opbygget en omfattende database med benchmarking data. Preben er derudover en engageret foredragsholder og kompetent underviser.

Program

Se programmet for forløbet nedenfor
Dag 1
 • 08:30
  Kaffeøen er åben
 • 09:00
  Velkomst og gensidig forventningsafstemning
 • 09:30
  Optimal arealudnyttelse – introduktion
  - Fra brug af arealer til kloge kvadratmeter
 • 09:45
  Optimal arealudnyttelse – strategiske overvejelser
 • 12:00
  Frokost
 • 13:00
  Workshop om strategisk arealudnyttelse - konkrete cases
  - Bagom cases, anvendte værktøjer og metoder
 • 14:00
  Fælles læringspointer
 • 14:30
  Kaffepause
 • 14:50
  De rigtige bygninger og den rigtige anvendelse
 • 16:30
  Workshop med fokus på deltagernes egne projekter og udfordringer
 • 17:45
  Fælles læringsopsamling
 • 18:15
  Netværksmiddag
 • 20:00
  Vi byder velkommen til Ruth Gøjsen formand for DeltagerDanmark som vil udfordre os på fremtidens bruger- og borgerinvolvering
 • 21:30
  Netværkskaffe og fri dialog
Dag 2
 • 08:30
  Velkommen tilbage – noget vi skal have vendt?
 • 08:45
  Areal- og arealudnyttelses processer
 • 12:00
  Frokost
 • 12:45
  Workshop med fokus på deltagernes egne projekter og udfordringer
 • 15:45
  LæringsOpsamling
 • 16:00
  Tak for denne gang

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er