Målgruppe

Kurset er primært målrettet ejendomscenterets afdelingsledere, projektledere projektdeltagere og andre nøglemedarbejdere, som f.eks. jurister og økonomer, der ofte arbejder med ejendomsadministration enten i form af projekter eller drift.

Gem som favorit

Sådan skaber du kloge kommunale kvadratmeter – Værktøjskassen

Indhold

Mange kommunale bygninger benyttes kun af en enkelt brugergruppe, bruges kun i få timer af døgnet og er indrettet, så måske kun halvdelen af arealet bruges til det primære formål. Der er således et uforløst besparelsespotentiale, som kan realiseres ved smartere planlægning, indretning og anvendelse.

Vil du lære at anvende bygningerne bedre og gøre mere på mindre plads? Vil du skabe bedre kvalitet i bygningerne, så den samme plads kan anvendes til mere? Og vil du lære at inddrage brugerne til at optimere arealanvendelsen og tilpasse arealerne, når brugernes ønsker og behov ændrer sig?

På dette kursus koncentrerer vi os om de enkelte bygninger og arbejder med, hvilke værktøjer og metoder du kan bruge, hvor du finder data, hvordan du analyserer, og hvordan du kan opsætte et beslutningsgrundlag, som gør det muligt politisk eller administrativ at træffe gode beslutninger om den enkelte bygnings indretning og brug i forhold til den samlede ejendomsportefølje.

En stor del af kurset er bearbejdning af kursisternes egne cases, og giver dig mulighed for at få arbejdet med dine egne problemstillinger og få konkrete løsningsforslag med hjem.

Kurset bygger på erfaringerne fra otte cases i KL og Finansministeriets rapport ”Inspirationsmateriale, Dataunderstøttet Arealoptimering” fra juni 2018:

https://fm3.dk/Videndeling/inspirationsmateriale_dataunderstoettet_area

Undervisere/ Oplægsholdere

Preben Gramstrup, fm3.dk, specialist i ejendoms- og servicerelateret Facilities Management. Preben har mange års erfaring indenfor et bredt spektrum af bygge- og ejendomsbranchen, men har især fokus på driftsherrerådgivning samt ejendoms- og servicerelateret Facilities Management.

Preben har bl.a. udarbejdet rapport ”Inspirationsmateriale, Dataunderstøttet Arealoptimering”, og bistået en række kommuner med at udvikle politikker og strategier for ejendomsporteføljer og strategisk vedligeholdelse samt opbygget en omfattende database med benchmarking data.

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er