Målgruppe

Kurset er for nøglemedarbejdere, ledere og chefer i ejendomscentre, ejendomsdrifts afdelinger og Facilities Management-organisationer.

Kursusdatoer
 • Kurset afholdes i Vejle. Kursussted oplyses senere.
  19.03.2019 kl. 09:00 - kl. 17:00
Datoer
Kurset afholdes i Vejle. Kursussted oplyses senere.
19.03.2019 kl. 09:00 - kl. 17:00
Pris: 3.625 kr.
Tilmeldingsfrist11.02.2019. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Gem som favorit

Sådan skaber du kloge kommunale kvadratmeter – Strategien

Indhold

Det kommunale ejendomsområde er blevet en central medspiller i det politiske landskab og dermed også i budgetforhandlingerne. Der er store samfundsøkonomiske værdier på spil, når bygningskapitalen gøres op og driftspotentialer realiseres.
Men hvad er op og ned i moderne ejendomsadministration kan være svært at danne sig et overblik over fordi der iboede det kommunale selvstyre – naturligt også ligger mange forskellige løsninger. Med forskellige tilgange til ejendomsporteføljens anvendelse, udvikling og styring er det også vanskeligt at optimere ejendomsporteføljen så der kan skabes større økonomisk råderum.

COK sætter med kurset ”Sådan skaber du kloge kvadratmeter– strategien” fokus på optimal arealudnyttelse og strategisk ejendomsadministration.

Det sker med afsæt i KL og Finansministeriets rapport ”Inspirationsmateriale, Dataunderstøttet Arealoptimering” fra juni 2018 der er en del af regeringen og KL’s Moderniserings- og Effektiviseringsprogram i 2019.

Link til rapport: https://fm3.dk/Videndeling/inspirationsmateriale_dataunderstoettet_area…

Endvidere inddrages KL´s foranalyse i efteråret 2017 af kommunernes behov for og ønsker til data, metode og procesunderstøttelse af den kommunale ejendomsadministration i projektet Kloge kommunale kvadratmeter (KKM2).

Link til foranalyse:
https://fm3.dk/Videndeling/Foranalyse_til_KKM2-Afrapportering_fm3_valco…

Kommuner, der arbejder med arealoptimering forventer typisk 5-10 pct. reduktion af kommunens kvadratmeter, hvilket kan ses på bundlinjen.

Gennem interaktive oplæg, erfaringsbidrag og Caseoplæg bliver du klogere på den kommunale ejendomsportefølje og på egne strategiske pejlemærker til en effektiv håndtering og strategisk udvikling af porteføljen.

Undervisere/ Oplægsholdere

Preben Gramstrup, fm3.dk, specialist i ejendoms- og servicerelateret Facilities Management. Preben har mange års erfaring indenfor et bredt spektrum af bygge- og ejendomsbranchen, men har især fokus på driftsherrerådgivning samt ejendoms- og servicerelateret Facilities Management.

Han har i foråret 2018 udarbejdet Inspirationsmateriale, Dataunderstøttet Arealoptimering” for KL og Finansministeriet og var i efteråret 2017 engageret af KL til at forestå en analyse af kommunernes ønsker og behov for understøttende data og værktøjer til kloge kommunale kvadratmeter.

Han har gennem flere år arbejdet sammen med en række kommuner om udvikling af politikker og strategier for ejendomsporteføljer og strategisk vedligeholdelse samt opbygget en omfattende database med benchmarking data. Preben er derudover en engageret foredragsholder og kompetent underviser.

Program

Se programmet for forløbet nedenfor
Dag 1
 • 09:00
  Vi byder på lidt morgenmad inden dagens program
 • 09:30
  Velkomst og gensidig forventningsafstemning
 • 09:45
  Kloge kommunale kvadratmeter
  KL-KKM2 projekt survey fra Efteråret 2017.
  KL/Finansministeriet: Dataunderstøttet Arealoptimering, Juni 2018
 • 10:45
  Udvikling af ejendomspolitikker og strategier – værktøjer, metoder og eksempler
 • 11:45
  Få strategien til at lykkes med politisk og administrativ opbakning v/ Thomas Bitsch Jørgensen
 • 12:30
  Netværksfrokost
 • 13:30
  Caseoplæg om porteføljestyring i kommunale ejendomsporteføljer – dialog og spørgsmål
 • 14:30
  Kaffepause
 • 14:45
  Porteføljestyring – et spadestik dybere i datagrundlaget
 • 15:15
  Kloge kommunale kvadratmeter - Faldgruber – og muligheder på det strategiske niveau
 • 15:45
  Workshop: ’Egen ejendomsporteføljestrategi – kom godt i gang ’
 • 17:00
  Tak for denne gang

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er