Målgruppe

Kurset henvender sig primært til ejendomschefer, forvaltningschefer, projektledere og afdelingsledere med ansvar for kommunens samlede ejendomsportefølje.

Gem som favorit

Sådan skaber du kloge kommunale kvadratmeter – Strategien

Indhold

På dette kursus fokuserer vi på den samlede ejendomsportefølje. Vi arbejder med, hvordan du med udgangspunkt i data og overblik over kommunens ejendomsportefølje kan udarbejde en ejendomsstrategi eller -politik, der kan skabe optimal arealudnyttelse og strategisk ejendomsadministration.

Mange kommunale institutionerne bruger og driver deres ejendomme på hver sin måde. Det gør det vanskeligt at styre og optimere ejendomsporteføljen, så kommunen får mest muligt ud af sine kvadratmeter. Det gør det også svært at bruge de samme bygninger til flere formål og reducere mængden af kvadratmeter, der ikke bruges til det primære formål.

På kurset lærer du at arbejde strategisk med forskellige niveauer af datasæt for at optimere arealanvendelsen og frigøre bygningsmasse med lavest anvendelsesværdi. Derved kan du potentielt skabe besparelser på flere millioner kroner om året i det kommunale budget.

Kurset tager udgangspunkt i KL og Finansministeriets rapport ”Inspirationsmateriale, Dataunderstøttet Arealoptimering” fra juni 2018:
https://fm3.dk/Videndeling/inspirationsmateriale_dataunderstoettet_area… og KL´s foranalyse af kommunernes behov for og ønsker til data, metode og procesunderstøttelse af den kommunale ejendomsadministration fra efteråret 2017:

https://fm3.dk/Videndeling/Foranalyse_til_KKM2-Afrapportering_fm3_valco

Undervisere/ Oplægsholdere

Preben Gramstrup, fm3.dk, specialist i ejendoms- og servicerelateret Facilities Management.

Preben har mange års erfaring indenfor et bredt spektrum af bygge- og ejendomsbranchen, men har især fokus på driftsherrerådgivning samt ejendoms- og servicerelateret Facilities Management.

Preben har udarbejdet de to rapporter, kurset bygger på og bistået en række kommuner med at udvikle politikker og strategier for ejendomsporteføljer og strategisk vedligeholdelse samt opbygget en omfattende database med benchmarking data.

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er