Målgruppe

Seminaret er udelukkende for alle nuværende og tidligere deltagere på uddannelsesforløbet Fremtidens Økonomistyring samt deltagere på rekvirerede kommunale forløb om Fremtidens Økonomistyring.

Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer, forplejning samt overnatning i enkeltværelse. Faktura sendes, når tilmeldingsfristen udløber. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.
Gem som favorit

Reunion og follow-up seminar om Fremtidens Økonomistyring

COK afholder i samarbejde med Per Nikolaj Bukh reunion og follow-up seminar for alle nuværende og tidligere deltagere på kurset Fremtidens Økonomistyring.

Deltagere fra interne udviklingsforløb om Fremtidens Økonomistyring er også meget velkomne til at deltage.

I år fokuserer Reunion og follow-up seminaret på emner som sociale investeringsmodeller, effektbaseret økonomistyring og nye muligheder med business intelligence. Derudover er der tid til hyggeligt samvær, og vi har sat tid af til erfaringsudveksling undervejs.
Under fanen ”Filer og links” til højre kan en mere uddybende introduktion af program og indlægsholdere downloades.

Per Nikolaj Bukh suppleres af en række eksperter og praktikere. I år vil chef for forretningsudvikling Jette Søndergaard fra Herning Kommune forklare, hvad det indebærer for en kommune at samarbejde med private aktører om sociale investeringer. Derudover vil Claus Bjørn Billehøj fra Den sociale kapitalfond give sit bud på, om nye former for samarbejde mellem private og offentlige virksomheder baseret på resultatafhængige betalinger kan være en ny vej til sociale forandringer samt skitsere principperne for Impact60. Efterfølgende vil Carsten Lassen fra Specialisterne fortælle om det igangværende investeringsprogram i Ballerup Kommune. Der vil ligeledes være et oplæg ved Anne Trabolt fra Silkeborg Kommune, som vil præsentere en række overvejelser om etablering af en effektbaseret styringsmodel i beskæftigelsesindsatsen. Slutteligt vil Rikke Gaardboe fra Aalborg Universitet give sit bud på, hvordan man opnår succes med BI i den offentlige sektor.

Undervisere/ Oplægsholdere

Professor ved Aalborg Universitet, Per Nikolaj Bukh

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er