Målgruppe

Ledere og medarbejdere i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Kursusdatoer
  • COK Næstved, Kasernevej 20, 2. sal, 4700 Næstved
    Undervisning
    januar 2020 - maj 2020
    Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en case og med forberedelsestid
    maj 2020
Datoer
COK Næstved, Kasernevej 20, 2. sal, 4700 Næstved
Undervisning
januar 2020 - maj 2020
Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en case og med forberedelsestid
maj 2020
Pris: 13.350 kr.
Prisen er ekskl. moms, og dækker undervisning, undervisningsmaterialer og eksamen.
Tilmeldingsfrist15.11.2019. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Forløb tilpasset arbejdspladsen
Gem som favorit

Retlige forhold - hverdagsjura i det offentlige

Kan din arbejdsplads blive erstatningspligtig, og kan din kommune indgå en aftale?

Få bedre forudsætninger for at handle på et korrekt juridisk grundlag, bliv bevidst om din egen rolle som myndighedsperson.
Få forståelse for, hvordan regler og love anvendes i institutioner og afdelinger, og forstå samspillet mellem de forvaltningsretlige og de privatretlige regler.
Få indsigt i de relevante lovområder, og lær at finde lovene og bruge dem i praksis.

Indhold

Introduktion til faget:
• Den offentlige forvaltning og retsvæsenet – organisation og opgavefordeling.

Retsvæsenet, herunder evt. besøg i retten:
• Hvor og hvordan findes nødvendige retskilder?

Søgning og anvendelse af retskilder (indgår løbende i undervisningen)

Person- og familieforhold:
• Umyndighed og værgemål
• Børns retsstilling
• Ægteskabets retsvirkninger, herunder papirløst samliv
• Skifte og arv.

Aftaler:
• Aftalers indgåelse
• Udbud og licitation
• Aftalers ophør.

Køb:
• Løsøre med særlig vægt på køb
• Fast ejendom.

Leje af fast ejendom

Erstatning og forsikring:
• Grundlaget for erstatning
• Kommunale forsikringsforhold.

Læringsmål og udbytte

De studerende skal vide, hvor og hvordan de kan skaffe sig relevante informationer om love og regler, og forstå betydningen af, hvordan love og regler anvendes samt opnå viden om love og regler vedr. person- og familieforhold, herunder:
• Værgemål
• Ægteskabets retsvirkninger
• Arv og testamente.

For at kunne vejlede og/eller henvise borgere og brugere, der henvender sig til dem med et problem have viden om vilkårene for:
• Indgåelse af aftaler
• Ophævelse af aftaler
• Aftalers ugyldighed
• Fuldmagt
• Køb, salg og pantsætning af løsøre
• Køp og pantsætning af fast ejendom og tinglysning
• Indgåelse af lejeaftaler.
- og kunne anvende denne viden ved varetagelse af deres job samt have viden om de almindelige regler for ret til erstatning.

De studerende skal have bedre forudsætninger for at handle på et korrekt juridisk grundlag, herunder anvende juridisk metode ved varetagelsen af deres job i institutioner og afdelinger, herunder bevidsthed om deres egen rolle henholdsvis som myndighedsperson og når de handler og beslutter på aftalegrundlag.

De studerende skal:
• Kunne analysere borgernes situation og vurdere, hvilken vejledning og henvisning borgerne har brug for i konkrete situationer
• Kunne foretage en analyse af og vurdere konkrete situationer med henblik på vejledning i deres daglige arbejde
• Kunne deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang.

Særlige forhold

Modulet er på akademiniveau og kan indgå som en del af Kommunomuddannelsen

Eksamensform

Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en case og med forberedelsestid

ECTS
10.00

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er