COVID 19
Sådan afholder COK kurser, uddannelser og konferencer
Se retningslinjer og forholdsregler her

Ressourcestyring i folkeskolen med et ledelsesperspektiv

Er du nysgerrig på, hvordan du udnytter de økonomiske ressourcer på din skole endnu mere effektivt? På dette kursus lærer du at skabe bedre sammenhæng mellem aktiviteter og økonomi på din skole

På dette kursus vil vi sætte fokus på, hvordan man som skoleleder agerer i det nye felt, hvor man nu har fået helt nye muligheder for at styre økonomien på sin egen skole. Samtidig er kravene til styringen blevet skærpet, da der er mange flere krav man skal leve op til. Herunder ikke mindst at tilrettelægge lærernes arbejde på en helt ny måde og skabe inkluderende miljøer med plads til alle elever.

Den omfattende skolereform har også store konsekvenser for styringen på skolen, men det vil være forskelligt fra skole til skole, hvordan og hvornår den får betydning i første omgang.

Formålet med dette kursus er at klæde skoleledelsen på til at styre økonomien på egen skole under de nye vilkår.

På kurset får du:
- Forståelse for de muligheder som de nye styringsvilkår på skoleområdet giver for mere effektiv udnyttelse af de økonomiske ressourcer i en skole
- Redskaber til budgetlægning og budgetopfølgning på en skole
- Redskaber til at skabe sammenhæng mellem aktiviteter og økonomi i en skole
- Metoder til effektiv udnyttelse af de økonomiske rammer for en skole
- Inspiration og netværk til økonomistyring af en skole

Indholdet i kurset vil være en blanding af teori og modeller om økonomistyring på skoler og eksempler fra praksis. På kurset vil vi arbejde med deltagernes egne udfordringer i forhold til økonomistyringen på egen skole/skoleområdet i egen kommune.

Undervisere/ Oplægsholdere

Kurset udbydes i samarbejde med KL's Konsulentvirksomhed.

Målgruppe

Målgruppen for kurset er skoleledere og administrativ ledere på skoler med ansvaret for skolens økonomistyring. Kurset henvender sig også til skole- og økonomikonsulenter, som vejleder og hjælper skoleledere med at styre økonomien.

Samarbejdspartner
KL’s Konsulentvirksomhed (KLK)
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer, forplejning samt overnatning i enkeltværelse. Faktura sendes, når tilmeldingsfristen udløber. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.
Gem som favorit

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er