Forespørgsel for Selvevaluering og handleplan med afsæt i Ny Syntese