Forespørgsel for Hjælpemidler og forbrugsgoder efter Servicelovens § 112 og 113 (genbrugshjælpemidler og tekniske hjælpemidler)